Provin­ciaal Verkeers- en Vervoersplan


10 november 2014

Voorzitter,

Als provincie moet je een visie hebben waar je naartoe wil met je vervoer. Met de fiets, de bus, de boot of ,als het niet anders kan, de auto. En voor elk van deze middelen een doel waar we heen willen, goed afgestemd en gemaakt voor de dag van morgen.

Een omgevingsvisie is daar een goed instrument voor. Maar die omgevingsvisie is er nog niet en voorlopig komt hij er ook nog niet. De omgevingswet zal pas ingaan in 2018 en dan moet alles meezitten. U kent bestuurlijk Nederland voldoende om te weten dat er pas in 2020 een kansje is dat die visie er is. Het is wat kort door de bocht om te stellen dat dit college geen visie heeft. Daar wil ik gedeputeerde vervoer niet van betichten.

Een Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan moet meer zijn dan de optel som van de huidige beleidsstukken. Het is meer dan alleen investeringen, uitvoering en onderhoud. De Partij voor de Dieren verwacht van het college dat zij haar visie opschrijft, zodat een debat mogelijk is en er duidelijkheid is wat het college wil.

Een nieuw plan is geen weggegooid geld. De visie kan opgenomen worden in de omgevingsvisie van 2020.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Begroting 2015

Lees verder

Waddenpoort projecten voor visserij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer