Bijdrage Begroting 2015


10 november 2014

Voorzitter,

Heeft u eigenlijk genoeg geld? Ik wil die vraag aan u allen stellen: Heeft u genoeg geld? Als ik zo om mij heen kijk, u ziet er netjes gekleed en weldoorvoed uit. Natuurlijk, net iets meer geld is leuk en wie zou er nee tegen zeggen, maar het is genoeg om gelukkig te zijn. Een uitstapje in de natuur zou u meer goed doen! Maar dat zeg ik als boswachter.

Voorzitter, ik denk dat dit voor velen in deze provincie geldt. En toch heeft dit College alles op alles gezet om economische groei te bevorderen. Dit College koopt voor 300 miljoen een snelweg van Alkmaar naar Moskou, al blijkt het een grindpad naar Enkhuizen, repareert een oude Rijkssluis voor 50 miljoen, lokt een overbodige kernreactor voor 40 miljoen en betaalde zo’n 190 miljoen per jaar aan een groeiend netwerk steeds bredere files.

Het grootste deel van de begroting van de Provincie Noord-Holland gaat naar asfalt. Naar nieuw asfalt, naar onderhoud van oud asfalt, naar verbreding van bestaand asfalt. Jaar in jaar uit. Juichend twitterde Gedeputeerde Post dat investeringen in infra de beste manier zijn om de economie te laten groeien. Daarom dus. In totaal gaf dit Collegeuit eigen middelen, 1,9 miljard uit, 1,1 miljard had als doel economische groei, een percentage van 60%! Allemaal voor die harde waarde: meer geld. Maar hebben wij oneindige economische groei nodig?

Is het genoeg als de lucht zo vol fijnstof zit dat het smogalarm op tilt gaat? Is het genoeg als stikstofdepositie en verdroging de biodiversiteit hebben teruggebracht tot een groene woestijn van Engels Raaigras? Is het genoeg als alle dieren zijn afgeschoten of opgesloten in megastallen?

Wanneer houdt meer geld op gelukkig te maken?

In de jaren ’70 ontdekte Richard Easterlin dat in landen die rijker werden, inwoners zich niet gelukkiger voelde. De Britse premier Cameron pleitte voor het verbeteren van welzijn. Maar ook voormalig president Sarkozy van Frankrijk was ontevreden over de eendimensionale benadering van de economie. Zijn commissie met vooraanstaande economen als Nobelprijswinnaars Joseph Stiglitz en Amartya Sen liet weinig heel van economische groei als maat van alle dingen. Gezondheid, natuur en milieu zijn voorwaarden voor welvaart en welzijn en moeten ook voor de komende generaties beschermd worden. Kortom een pleidooi voor zachte waarden. Wat vindt het College van de aanbevelingen van deze commissie?

Want dit College loopt hopeloos achter in haar zucht naar groei. De roep om méér moet plaats maken voor beter. Het is tijd om de groeiverslaving in te ruilen voor het inzicht dat economische groei niet de oplossing is voor onze problemen, maar eerder de oorzaak ervan.

Alles in geld uit drukken is onhoudbaar. Zelfs de natuur moet van dit College meer inkomsten genereren en economische activiteiten ontplooien. Alsof de natuur er alleen is voor boswachters! Dit College deed alsof ze veel investeerde in de natuur, maar de praktijk is erg tegen gevallen. Dit College schrapte 562 hectare uit de Ecologische Hoofdstructuur, dat is meer dan het College in 4 jaar aan natuur realiseerde. De extra miljoenen voor natuur raken stoffig in de reserve Groen en incasseerde een graai om de tegenvallers uit het faunafonds op te vangen. Zo is de investering in natuur vooral symbolisch. Landschap Noord-Holland krijgt een korting van 1,5 miljoen, het ondersteunen van vrijwilligers die werken aan natuurbeheer wordt wegbezuinigd. De Milieufederatie werd gestraft voor het winnen van een rechtszaak tegen de provincie. Zowel Tata Steel als de provincie pronken nu met het doekfilter dat door de milieufederatie werd afgedwongen. Terwijl stereconoom Piketty milieu en klimaat zorgwekkender vindt dan de staat van de economie, blijft dit Don Quichotcollege strijden tegen windmolens.

De doelen voor een betere waterkwaliteit worden evenmin gehaald, maar dit College blijft tegen beter weten in geloven in de goede afloop. Zelfs de provincie Gelderland onderzoekt de natuurschade door landbouwgif van de bollenteelt, maar in de grootste bloembollen producerende provincie van Nederland blijft het oorverdovend stil. Is het College nu wel bereid om te toetsen op significante effecten van landbouwgif op de natuurwaarden?

“The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated.” zei Mahatma Ghandi. Vrij vertaald naar onze bestuurlijke omgeving: De grootsheid van dit College kan worden beoordeeld op hoe ze met dieren omgaat.

Meer dan 200.000 ganzen werden met goedkeurend stempel van dit college gedood. Falend beleid van jagers werd klakkeloos voortgezet en hún boekjaarsubsidie werd verhoogd naar een half miljoen. Met dit amendement probeer ik de faunabeheereenheid op de nul lijn te houden. Plezierjacht mag op provinciale gronden. Megastallen werden op dubieuze wijze in het landschap gerommeld. Met het opvangen van in nood geraakte wilde dieren wilde dit College niets te maken hebben. Zelfs kleine afdakjes in de wei als schuilgelegenheid voor dieren hield het College tegen. Had dat echt niet anders gekund? Als Ghandi gelijk had, heeft Noord-Holland geen groots college.

Concluderend: De Partij voor de Dieren is niet onder de indruk van de inzet en prestaties in de 4 jaar van dit College voor de zachte waarden van de maatschappij. Had zij maar een gezonde leefomgeving, een rijke biodiversiteit en het welzijn van mens en dier nagestreefd.Dan was als vanzelfsprekend de EHS aangelegd, Natura 2000 echt beschermd, de lucht, het water en de bodem schoner gemaakt. De inzet voor biologische landbouw had meer resultaat gehad, de landbouw had evenwichtsbemesting, was gifvrij en produceerde kwaliteit voor een regionale markt.
Dan had het College er niet over gedacht om te bezuinigen op Landschap Noord-Holland. Wist u dat in een groene omgeving mensen gezonder zijn en er veel minder criminaliteit voorkomt? Door natuur verdienen zorgverzekeraars meer en heeft politie en justitie minder te doen, maar onze boswachters zien daar geen euro van terug.
Dan stond dit College pal voor de milieufederatie die de provincie en bedrijven scherp houdt en innovatie en duurzame energieproductie aanjaagt. De provincie mist visie op hoe de energievoorziening van de toekomst eruit ziet, en vooral hoe die bereikt moet worden. Is het College bereid om die visie op te stellen?
Dan stimuleerde het faunafonds innovatie en geen afschot, hielp het boeren schade te voorkomen en steunde bedrijven alleen boven normaal ondernemersrisico. Het College wil een andere manier van het faunafonds met het IPO bespreken, maar wij missen de visie van dit College. Is het College bereid om een visie op het Faunafonds te ontwikkelen?
Voorzitter, een kleine voorzet: Natuurmonumenten schreef een innovatieprijs uit voor oplossingen die wildaanrijdingen voorkomen. De 16 jarige Charlene won met een beproefd wildsignaleringssysteem. Is het College bereid om te onderzoeken of dit op de Zeeweg het grote aantal aanrijdingen met reeën en damherten kan verlagen?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is de enige politieke partij met een eigen natuurgebied. Wij zijn allen boswachters. Misschien begeleid ik over 10 jaar mensen door de bossen van de Ecologische Hoofdstructuur. En misschien is er dan een meisje van een jaar of 6 mee, laten we haar Elisabeth noemen, die vraagt “Boswachter, groeien bomen tot in de hemel?” Maar bomen groeien niet hoger dan zo’n 104 meter. Waarom precies? Dat leert ze wel als ze biologie gaat studeren. Maar dat de natuur altijd een grens kent, dat kan ieder kind begrijpen. Oneindige groei in een eindige wereld bestaat niet.

Maar voorzitter, ik hoop niet dat zij economie gaat studeren. Dan leert ze dat de bomen wel tot in de hemel groeien en droomt ze alleen nog van asfalt.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Investeringspakket Bereikbaarheid regio Alkmaar

Lees verder

Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer