Wierin­ger­randmeer gestrand


7 mei 2012

Voorzitter,

Toen 17 maart 2008 deze Staten instemden met het Wieringerrandmeer sprak mijn voorganger de heer van Oeveren de volgende woorden:
“tegen de tijd dat het project onverhoopt op een groot financieel debacle zou uitlopen, is het niet waarschijnlijk dat dit college in deze samenstelling er op kan worden afgerekend.”

Dat klopt. Hoewel de Rekenkamer in weer een uitstekend rapport harde conclusies trekt zijn de destijds verantwoordelijke gedeputeerden niet hier om de besluiten te verdedigen.

De Partij voor de Dieren is niet tevreden over het informeren van PS door GS over het beëindigen van het Wieringerrandmeer. Gedeputeerde Staten stelde dat er maar 1 mogelijkheid was om het Wieringerrandmeerproject te beëindigen: eenzijdig. Volgens de Rekenkamer had het tot 10 miljoen goedkoper gekund. GS houdt het op maximaal 3,7 miljoen. Gedeputeerde Staten wilde het gebied echter niet langer in onzekerheid laten met lange procedures.

Wat u ook van dit argument vindt, het oordeel daarover was aan Provinciale Staten en niet aan Gedeputeerde Staten. GS had deze optie dus voor moeten leggen en hebben PS onvolledig geïnformeerd.

Het Wieringerrandmeer was een complex project. Het is dan cruciaal dat GS de volksvertegenwoordiging goed, volledig en duidelijk informeert. De Rekenkamer constateert dat het hier aan geschort heeft. Een aanbeveling van de Rekenkamer aan PS is zelfs: “wees alert op het beantwoord krijgen van vragen.” Wat vinden GS ervan dat de Rekenkamer deze aanbeveling nodig heeft gevonden?

In het dualisme zouden alle Statenleden ervoor moeten staan dat Statenleden antwoord krijgen op hun vragen. Maar bij het teruglezen van de besluitvorming over dit project stellen VVD en CDA wel erg teleur. Kritische vragen mochten eigenlijk niet gesteld worden en werden daarbovenop in een kwaad daglicht geplaatst. Dit ondermijnt het kritisch vermogen van de Staten en de controlerende taken die wij allen hebben gekregen van de burgers van Noord-Holland.

In de commissie constateerden wij nog steeds een defensieve houding tegen het kritische rapport van de Rekenkamer. De VVD noemde het rapport zelfs ‘academisch’. Hebben VVD en CDA niets geleerd van dit academische rapport?

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer