Water­visie 2021: Plan van aanpak voor halen water­doelen


16 november 2015

Voorzitter, onlangs berichtte NASA dat er op Mars water is gevonden. En zoals u weet is dat belangrijk nieuws. Water is immers een voorwaarde voor leven, en dus concluderen de onderzoekers dat er ooit leven moet zijn geweest op de Rode Planeet. Wat voor leven dat moet zijn geweest, en hoe aan dat leven een einde is gekomen, is echter nog niet duidelijk.

Zou het zo kunnen zijn dat het leven is geëindigd omdat er onvoldoende schoon water beschikbaar was? Omdat ze ook op Mars hebben verzaakt om hun eigen variant van de KRW doelen te realiseren? Omdat ze water louter als ‘economische drager’ hebben gezien en de landbouw hebben toegestaan het water te vervuilen met gif en mest? Zou daar ook een VVD politicus zijn geweest die heeft gezegd: onze watervisie heeft slechts een signaalfunctie, die door een CDA politicus niet is omgezet in beleid om vol in te zetten op biologische landbouw? Een Gedeputeerde die vindt dat het niet onze verantwoordelijkheid is om de KRW doelstellingen voor het oppervlaktewater te halen, die achter over leunt en toekijkt hoe ons water verder en verder vervuild raakt met landbouwgif en koeienpoep?

Voorzitter, we zullen het nooit weten waarschijnlijk. Wat we wel weten is dat het Planbureau voor de Leefomgeving heeft onderzocht hoeveel van onze wateren in 2027 met de huidige maatregelen zullen voldoen aan de KRW doelen. Hun conclusie: slechts 15%. En met dat getal in het achterhoofd heeft dit college er toch voor gekozen om de ambities met deze Watervisie naar beneden bij te stellen. Voorzitter, graag hoor ik van de Gedeputeerde hoe hij erop toe gaat zien dat de KRW doelen voor alle Noord-Hollandse wateren uiterlijk in 2027 gerealiseerd zullen zijn. Kunt u ons garanderen dat er geen doelen zullen worden verlaagd?

Daarnaast heeft de Gedeputeerde in de commissievergadering aangegeven dat de Watervisie een signaalfunctie heeft waar het het provinciale landbouwbeleid betreft. Graag vragen wij het college te bevestigen dat bij de nieuwe Economische Agenda, waar ook het landbouwbeleid verder zal worden vormgegeven, de constateringen uit de Watervisie op het gebied van landbouwgif en overbemesting integraal zullen worden meegenomen.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer