Beleid Wind­energie op land en urgentie ener­gie­tran­sitie


30 november 2015

Hoeveel wegen moeten worden afgelopen, voordat deze coalitie (van D66, VVD, PvdA en CDA) meer ruimte geeft aan windenergie? Voorzitter, hier wil ik als eerste twee zeer prominente VVD-ers aanhalen, Pieter Winsemius en Jan Driessen. Jan Driessen die afgelopen zaterdag nog hartstochtelijk op TV[1] pleitte voor een energietransitie naar onder andere windenergie en Pieter Winsemius die ook oproept [2] tot grote urgentie, niet alleen voor windenergie op zee, maar ook op land. Kijk dat Greenpeace dat doet, dat is één ding. Dat steeds meer liberale VVD-ers dat nu ook doen zou te denken kunnen geven, aan sommige coalitiepartijen.

Het college zegt dat de totale opgave 685,5 Megawatt (MW) in Noord-Holland bedraagt, maar ik zeg u dat die opgave minimaal twee keer zo groot is als we ons beperken tot kolengestookte centrales.

En hoe komen wij daartoe? Dat is de Nuon-centrale. Een 630 MW centrale, die jaarlijks 1,6 miljard kilo kolen verstookt en 4,6 miljard kilo C02 uitstoot.

Kunt u toezeggen –als voorbeeld- dat u een scenario gaat ontwikkelen, waarbij deze centrale zo snel mogelijk dicht gaat?

Het College heeft het minimum van het nationaal energieakkoord tot het maximum van de provincie verklaard, door eerst een volle stop op windmolens af te spreken op voorspraak van coalitiegenoot VVD in 2011 (bang als zij was voor de hete adem van de PVV in haar nek) en heeft daarna in Provinciale Staten een maximum afgedwongen.
Dat mag dan zo gelopen zijn, maar laten we hier nog eens zeggen dat dat een bizarre gang van zaken is, die alleen de coalitie kan rechtvaardigen…. Of beter gezegd, de coalitie min één: D66 gedeputeerde de Vries[3] die niet langer de verantwoording voor deze bizarre gang van zaken wou nemen.

Deze coalitie is de enige die een maximum een goed idee vindt. Alsof het klimaat mee-onderhandelt in een coalitieakkoord. Ik kan u meedelen: het klimaat onderhandelt niet, het klimaat gaat niet met coalitiepartners om tafel om er eens even lekker uit te komen. Niet hier, niet in Parijs. Het klimaat, en dat is voor 95% zeker, wordt voor de helft beïnvloed door ons handelen. Ons handelen hier en nu. U stapt niet in een vliegtuig dat voor 95% kans heeft neer te storten, waarom neemt u wel dat risico met het klimaat?

De vraag die zich opdringt: onder welke omstandigheden is de coalitie bereid het zelf opgelegde maximum te doorbreken? En ik zal het u makkelijk maken: op een schaal van 1 tot 10, hoe urgent acht u de energietransitie eigenlijk en bij welk getal gaat u door uw eigen bizarre plafond, graag een antwoord.

Dit alles betekent in onze ogen dat minimaal elke aanvraag die voldoet aan de regels sowieso moet worden bekeken. Het college heeft reeds toegezegd dat de huidige gebieden zijn onderzocht op trekvogel-, en vleermuizen-migraties, dat daar geen knelpunten op voorhand zijn. Dus wat ons betreft met de regels én maatwerk aan de slag. Fijn dat de VVD dat ook bevestigt, daar waar kaders knellen, we de kaders kunnen aanpakken, graag een verduidelijking wat dat betekent.

50-Plus wist het mooi te zeggen: ‘daar waar men wil, zorg dat het kan’. De gedwongen koppelverkoop van windmolencapaciteit en herstructurering moet wat ons betreft losgelaten worden.

Voor de VVD en PVV. Als we nu vaststellen dat het verband tussen de klimaatcrisis en de vluchtelingencrisis steeds duidelijker wordt aan steeds meer mensen – zo niet nu, dan wel volgend jaar - nu duurzaam hier betekent straks minder mensen op drift daar, dat garandeer ik u. En anders garanderen de meer liberale VVD-ers uit het begin van mijn bijdrage dat wel.

We denken dat het Windmolenbeleid van deze coalitie ernstig tekort schiet, en dat de energietransitie de urgentie mist. Kom met iets beters. Om met de woorden van uw held Mark Rutte in Parijs in de oren te spreken: "Let's act, let's act together, let's act now". Dus weg met het onverantwoordelijke maximum plafond van 685 MW en de onverantwoordelijke knellende regels.

[1] zie: http://www.rtlz.nl/tv/laatste-videos/het-werkt-omdat-het-logisch

[2] http://www.radio1.nl/item/316502-Het-klimaatprobleem-volgens-Pieter-Winsemius.html

[3] http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/metropool/article27580492.ece/Ralph-de-Vries-pruimde-provincie-Noord-Holland-niet_?lref=SR_1

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer