Aansluiting A9 bij Heiloo


14 december 2015

“Een onvolledig, onvoldragen, en onverstandig besluit”, zo noemde de Heiloose PvdA fractie deze voorgenomen aansluiting op de A9. En daarmee slaat de PvdA de spijker op de kop: er is nog zoveel onduidelijk dat het onmogelijk is om hier met goed fatsoen als controlerend orgaan een besluit over te nemen. De gevolgen zijn immers niet te overzien.

Het is dan ook zeer opmerkelijk hoe luchtig dit college doet over het aanleggen van deze afslag, waarvoor EHS, weidevogelleefgebied en een fietsverbinding worden geofferd op het altaar van de economie. Voorzitter, er zijn teveel bedrijventerreinen. Maar liefst 20% staat leeg, en in het geval van de Boekelermeer is dat percentage nog veel hoger. Naar dit soort terreinen hebben we geen extra wegen nodig. Maar als je enige gereedschap een hamer is, ziet elk probleem eruit als een spijker.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer