Wadden­visie


18 november 2013

Voorzitter,

We kunnen tevreden zijn met deze Waddenvisie, maar het is niet de visie van de Partij voor de Dieren over het gebied. De visie spreekt over de uitdagingen van de agrarische sector, die juist grote vervuilers zijn. En over de visserij, die de zee omploegt en leegrooft.

We verwachten dan ook dat in het uitwerkingsprogramma, die nog gaat volgen een einde wordt gemaakt aan vervuilende activiteiten. De visie had, met alle afstemming die vooraf heeft plaatsgevonden, wat ons betreft hierin een stuk daadkrachtiger mogen zijn.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer