Initi­a­tief­voorstel VVD wacht­geld­re­geling


18 november 2013

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is tegen het voorstel van de VVD om de wachtgeldregeling voor Statenleden geheel en op zo kort mogelijke termijn te beëindigen.

Deze regeling heeft namelijk de bedoeling om in geval van aantoonbare inkomstenderving door het statenlidmaatschap een overbruggingsperiode te bieden na afloop van dat lidmaatschap om de inkomsten weer op het oude peil te krijgen. Het is dus een regeling voor bepaalde situaties en begrensd in tijd en bedrag.

Een voorbeeld van zo’n situatie is dat een statenlid besluit om minder te gaan werken om het statenlidmaatschap goed uit te kunnen voeren. Iemand die bijvoorbeeld van een fulltimebaan van 40 uur tijdelijk teruggaat naar een werkweek van 24 uur. Zeker in kleine fracties speelt dat, omdat die het statenwerk niet of nauwelijks kunnen verdelen. Na afloop van het statenlidmaatschap is het maar de vraag of die persoon weer terug kan naar een 40-urige werkweek of in geval van een eigen bedrijf meteen weer genoeg opdrachten binnenhaalt om een volwaardig inkomen te hebben.

Als de Commissaris van de Koning waarschuwt dat wethouders nog nauwelijks durven te declareren en een zeer nette motie van de SP om terughoudend te declareren niet wordt aangenomen, zou het gek zijn als dit voorstel gemakkelijk een meerderheid zou halen.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer