Voortgang padden­tunnels, faunap­as­sages en berm­bi­o­di­ver­siteit


Jaar­stukken 2020 Mobi­liteit & Bereik­baarheid

14 juni 2021

De beoogde extra impuls voor het verhogen van de biodiversiteit in de bermen van de wegen en vaarwegen heeft vertraging opgelopen, doordat alle gebiedscontracten qua impulsen voor verhoging van biodiversiteit gelijkgetrokken zijn.

Volgens de beantwoording van onze technische vragen zijn de gebiedsaannemers nu bezig om de gevolgen van het gelijktrekken in kaart te brengen en geven hierbij een hoge prioriteit aan de gevraagde biodiversiteitsplannen. Dat stemt enigszins gerust, maar ik zou de Gedeputeerde toch willen vragen wanneer hij verwacht dat deze vertraging is ingelopen?

Wat verder opvalt aan de beantwoording van de technische vragen is dat maartregelen voor ontsnippering en verbinding van natuurgebieden, en het daaraan gerelateerde voorkomen van aanrijdingen met dieren, onder de kapstok van verschillende operationele doelen van de begroting plaatsvinden, en dat daardoor een precies bedrag dat hieraan besteed wordt, niet te noemen is.

Wel wordt gesteld dat hierin veel monitoring uitgevoerd, wat op termijn tot nieuwe investeringsvoorstellen kan leiden.

Daar heb ik ook een vraag over. Hoe kunnen wij als Staten nu precies financiële handen en voeten aan onze ambities hieromtrent geven, wanneer we niet precies weten om hoeveel geld het nu gaat en uit welke potjes dat moet komen? En daarbij vroeg ik me af, hoe de voortgang (en de eventuele uitkomst) is van de gesprekken met de zoogdiervereniging, naar aanleiding van een eerdere toezegging na een rondvraag in deze commissie.

Ja en laat ik dan maar meteen even doorvragen over dit onderwerp. Als onderdeel van de gebiedscontracten (onderhoud infrastructuur) worden de bestaande faunapassages en paddentunnels hersteld en onderhouden. Het precieze bedrag dat zij daarvoor inzetten is niet precies vast te stellen door de aard van de contractvorm. Ook daar eigenlijk dezelfde zorg als bij de vorige vraag: het is toch belangrijk om te weten wat iets kost. En als laatste dan over dit onderwerp: als onderdeel van de gebiedscontracten worden de bestaande faunapassages en paddentunnels hersteld en onderhouden. Bij het project herinrichting A.C. de Graafweg wordt bijvoorbeeld een bestaande duiker vervangen.

Gaat het dan echt alleen om herstellen en vervangen, of gaat het hier ook om eventuele verbeteringen van faunapassages door hernieuwde inzichten?Bijvoorbeeld door onderzoek/monitoring of gesprekken met de zoogdiervereniging of andere organisaties? Ik kan me namelijk voorstellen dat zoiets buiten de gebiedscontracten valt, maar dan is mijn vraag hoe dat dan wel eventueel geregeld wordt?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bestrijd de klimaat-én biodiversiteitscrisis

Lees verder

Actieve mobiliteit en regionaal toekomstbeeld fiets

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer