Bijdrage Visie Recreatie en Toerisme 2030


7 juni 2021

Vanwege krappe spreektijd pitch ik één idee.
Covid heeft laten zien dat uitbreiding van recreatie nodig is, omdat intensieve recreatie (een festival bijvoorbeeld) niet overal kan. De provincie zou moeten helpen in de segmentering en uitbreiding. Zo zouden bijvoorbeeld festivals op een weiland best moeten kunnen, en de boer verdient er dan ook nog iets aan. Daarmee wordt de natuur ontzien en blijft recreatie publiekelijk toegankelijk.