Visie Openbaar Vervoer 2020


6 februari 2012

Voorzitter,

Dit visiedocument is een logisch vervolg op de kaderbrief van 2012. We zijn ook erg blij met de aanvulling die schriftelijk is nagezonden. De noodzaak van de visie lijkt wel extra ondersteund te worden met het weer van de afgelopen dagen. Met een frisse blik naar vervoer kijken lijkt wel extra aangemoedigd te worden.

Er worden twee redenen gegeven voor een nieuwe visie: achteruitgang van reizigers aantallen en er wordt relatief veel geld uitgegeven aan een kleine groep mensen.

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat ook deze kleine groep mensen gebruik kan maken van openbaar vervoer. Uiteindelijk moet het openbaarvervoer toegankelijk zijn voor alle mensen die dat nodig hebben. Dat in het landelijke gebied minder mensen wonen en daarmee minder gebruik gemaakt wordt van openbaar vervoer is een logisch gevolg. Het gaat ook om de sociale functie van het Openbaar Vervoer.

Een buslijn mag niet alleen op zichzelf worden beoordeeld en de reizigers die in die bus zitten. De buslijn is namelijk onderdeel van het hele OV systeem en met het wegvallen van één lijn wordt het hele systeem minder aantrekkelijk, want het bereik van het systeem neemt af. Een minder aantrekkelijk systeem trekt minder reizigers. In hoeverre heeft het verminderen van de minst rendabele lijnen een effect gehad of totaal het aantal reizigers?

Maar als blijkt dat het aantal reizigers daalt en het beleid kan beter, dan moet daar uiteraard naar gekeken worden. Het beschikbaar stellen van middelen voor pilots en verbeteringen is daarom een goed idee. Uiteraard moet dit geen excuus zijn voor verdere bezuinigingen, dat wordt gelukkig ook uitdrukkelijk benadrukt. Wel hadden we graag gezien dat de visie wat verder was uitgewerkt.

We zijn erg benieuwd naar het programma voor het landelijk gebied en naar de uitwerking van de besteding voor de pilots, nieuwe initiatieven en faciliteiten.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer