Onder­han­de­lings­ak­koord natuur Bleker II


19 december 2011

3e termijn

Voorzitter,
Van de orde: Wat doen we hier eigenlijk? Onder het motto “kwaliteit voor tijd” en “24 december is niet heilig” hebben deze Staten een motie aangenomen om te onderhandelen over een beter akkoord. Waarom komen wij na een week al weer samen om na een voorbereidingstijd van enkele uren over iets te praten dat het woord resultaat niet waard is?

Voorzitter,
Na een week onderhandelen hebben we eindelijk duidelijkheid over de PASO gelden. Gefeliciteerd, ook die blijken we op te geven met dit akkoord. De andere winst van deze week is dat de extra vervuiling van de 130 km/u ook uit natuur moet worden gefinancierd. Voor het overige heeft GS niets, maar dan ook niets binnengehaald.

Het is kwalijk dat GS de motie deels niet hebben uitgevoerd. Terwijl Provinciale Staten in de motie stellen dat exoten en biodiversiteit niet in het akkoord moeten worden opgenomen en daarover te onderhandelen, schrijven GS dat zij het exotenbeleid goed vinden passen bij de provincie. Ik vind het uitmoorden van dieren helemaal niet passen bij de provincie, maar die uitspraak laat ik even aan GS. Het punt is hier dat PS exoten uit het akkoord wilde en dat u de motie op dit punt niet heeft uitgevoerd.

Over biodiversiteit meldt GS dat de provincie daar niet op kan worden aangesproken. Het is egoïstisch dat de provincie alleen wil weten of ze aansprakelijk gesteld kan worden, in plaats van of ze de verantwoordelijkheid aan kan. Rio en Nagoya vallen als VN verdragen niet onder het addendum. Maar in het natuurakkoord nemen we wel de zorgplicht over van het Rijk. Dat kunnen we niet aan, maar dat interesseert GS klaarblijkelijk niet, want we kunnen toch geen boete krijgen.

In Groningen, waar Bleker als gedeputeerde actief was en zij hem beter kennen, zei Statenlid Hazekamp dat GS wel weten dat Bleker:
-mistige antwoorden geeft
-in het verleden niet betrouwbaar is gebleken
-zich niet flexibel en niet open naar provincies heeft getoond tijdens onderhandelingen, dat hebben we net ervaren
-vermoedelijk nog met aanvullende eisen komt, nadat zijn eisen zijn ingewilligd.

Voorzitter, zoals het IPO Flevoland in de Oostvaarderswold heeft laten barsten, zo zal Noord-Holland geen euro van de PASO gelden terug weten te krijgen. Het IPO: Je kan je geld beter aan de Griekse overheid toevertrouwen.

Dit onderhandelingsresultaat is nog slechter dan wat vorige week voor lag. Wie vorige week niet wilde instemmen is volstrekt ongeloofwaardig als die dat nu wel doet.

Dank u wel.


4e termijn

Voorzitter,
Als de oppositie met een voorstel komt met een financiële onderbouwing van dezelfde kwaliteit als dit akkoord, dan zal de kritiek van GS en de zich financieel solide noemende partijen niet van de lucht zijn. Maar juist deze partijen willen dat wij nu instemmen met dit financiële onzekere akkoord. Hoe geloofwaardig ben je dan?

Het CDA gaat ervan uit dat de PASO gelden wel via heet IPO terugkomen. Maar eerst gingen GS en het CDA ervan uit dat het niet onder het akkoord viel. De VVD wil een juridische procedure, maar wel instemmen met het akkoord waarvan men weet dat het Rijk dat ziet als instemmen met het opgeven van de PASO gelden. Hoe geloofwaardig ben je dan?

Als we instemmen krijgen we duidelijkheid? Dat is maar de vraag. Het Rijk hield zich al niet aan het vorige akkoord en er zijn al nieuwe bezuinigingen aangekondigd. Instemmen of niet, duidelijkheid gaat het niet opleveren. Of er meer ruimte is? Omdat het de vraag is of dit akkoord rechtsgeldig is, een internationaal verdrag ter bescherming van de natuur gaat ook boven een bestuursakkoord. Bovendien hebben enkele punten uit de motie op dit moment geen financiële consequenties voor het Rijk, zoals de exoten, biodiversiteit en de tijdshorizon. Maar bovenal, het Rijk dreigde dat als 1 provincie niet in zou stemmen, het akkoord van tafel zou zijn, dat ligt nu ineens anders. Hoe geloofwaardig ben je dan?

De exoten worden inderdaad genoemd in de zienswijze van het IPO over de nieuwe Natuurwet. Het IPO noemt het ondoelmatig dat het Ministerie aanwijst wat de provincie moet uitmoorden. Maar dat is precies de constructie waar het IPO in het natuurakkoord voor tekent. Hoe geloofwaardig ben je dan?

Het resultaat van de onderhandelingen noemt GS nihil. Dat is nog een overdrijving. De indieners van de motie vorige week konden nog niet instemmen en wilden verder onderhandelen. Dat is gebeurd en dat heeft niets opgeleverd. Als de indieners nu alsnog instemmen, dan vraag ik me af, hoe ongeloofwaardig kan je zijn?

Dank u wel.

Interessant voor jou

Onderhandelingsakkoord natuur Bleker I

Lees verder

Visie Openbaar Vervoer 2020

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer