Verlagen aantal geborgde zetels in water­schap


23 juni 2014

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren wil het feest van de democratie voor de waterschappen iets groter maken. Provinciale Staten kunnen namelijk in het Hoogheemraadschap Rijnland 23 in plaats 21 van de 30 zetels door de mensen in het waterschap laten kiezen. Dit gaat ten koste van de ondemocratische geborgde zetels. Rijnland is het enige schap in Noord-Holland dat het maximaal aantal geborgde zetels heeft. D66, PvdA, SP, GL en de Partij voor de Dieren hebben in Zuid-Holland een gezamenlijk initiatiefvoorstel ingediend, maar als dit wordt aangenomen zijn zij afhankelijk van PS Noord-Holland of het besluit voor Rijnland wordt geëffectueerd. Daarom de volgende motie, met als dictum:

besluiten:
- mee te werken aan het effecturen van het eventuele besluit van de Provincie Zuid Holland;

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:
- mee te werken aan het effectueren van het eventuele besluit van de Provincie Zuid Holland;

verzoeken de Statengriffier:
- deze motie ter informatie door te geleiden naar Provinciale Staten en het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;

en gaan over tot de orde van de dag.

Interessant voor jou

Uitvoeringsprogramma Waddenfonds en onderzoek moratorium visvangst

Lees verder

Kaderbrief 2015: geen bezuinigingen op natuur, milieu en biologische landbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer