Uitvoe­rings­pro­gramma Wadden­fonds en onderzoek mora­torium visvangst


2 juni 2014

Voorzitter,

Één van de doelstellingen van de Wet op het Waddenfonds is ‘het verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom.’ De visserij in het waddengebied ìs zo’n externe bedreiging.

Hier gaat de focus van Het Waddenfonds in het uitvoeringsprogramma volledig de mist in. In het hoofdthema “Duurzame economische ontwikkeling” vaart het subonderdeel de visserij dwars in tegen de ecologische verbeteringen van het andere hoofdthema, de ecologie. Er wordt dus aan de ene kant natuur hersteld; en aan de andere kant zegt de visserij “Tot ziens en bedankt voor de Vis.”

Niet alleen het beroeren van de bodem en de bijvangst van visserij is slecht, maar het leegvissen is de oorzaak van de achteruitgang van de visstand. De enige duurzame visserij is daarom geen visserij. De waddenvereniging heeft, met gegevens van het NIOZ, in april laten zien dat in 50 jaar 90% van de vis verdwenen is. Eén van de oorzaken: de visserij.
Met deze wetenschap en in gedachten het advies voor een volledige stop van visvangst in het IJsselmeer, vraagt de Partij voor de Dieren om een moratorium op vis- en garnalenvangst in de Waddenzee te onderzoeken. Is het college hiertoe bereid?

Dank u wel.

Interessant voor jou

Amendement coalitie over stads- en dorpsontwikkeling, economie en werkgelegenheid

Lees verder

Verlagen aantal geborgde zetels in waterschap

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer