Uitvoe­rings­kader Ganzen


28 juni 2009

Voorzitter,

De afgelopen 3 jaar is de omvang van landbouwschade door ganzen in Noord-Holland stabiel gebleven. De kosten schommelen van jaar tot jaar, maar dat wordt veroorzaakt door de landbouwprijzen, niet door de ganzen. Het Faunafonds keerde vorig jaar 1 miljoen uit aan gedupeerde landbouwers. De landbouw ontving in hetzelfde jaar € 45 miljoen subsidie uit Brussel in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
De gedeputeerde houdt ons voor dat schade schade blijft, al krijg je nog zoveel subsidie. Ook het CDA stelt dat agrariërs niet onevenredig mogen worden getroffen door faunaschade. Maar de belastingbetaler betaalt jaarlijks ruim € 80 per persoon aan de agrariërs. Moet dat dan nog meer worden van het CDA? De Partij voor de Dieren ziet liever dat het accepteren van faunaschade wordt gezien als een blauw-groene dienst, net zoiets als het door boeren zorgen voor de natuur.

De provincie wil dat de totale schade voor de landbouwers wordt teruggebracht tot € 25.000, een reductie van 97.5%! Omdat te bereiken is een bloeddorstig faunabeheerplan opgesteld. Het zal mij wel niet in dank worden afgenomen dat ik dit plan bloeddorstig noem, maar het faunabeheerplan gaat uit van een aanwezigheid van 50.000 ganzen, waarvan er 5200 (oftewel 4x1300 broedparen) dieren mogen blijven leven. Anders gezegd; 44 duizend en 8 honderd ganzen moeten dood. Dat is 90% van alle ganzen! Negen van elke tien…
De gedeputeerde beweert dat de ecologische draagkracht veel groter is dan de maatschappelijke draagkracht. Voorzitter, dat zijn heel grote woorden. Ik wil van Gedeputeerde Staten, waarvan toch ook GroenLinks deel uitmaakt, nu wel eens precies weten hoe groot de ecologische draagkracht en hoe groot de maatschappelijke draagkracht is. Zeg het maar, hoeveel ganzen?

Opnieuw zullen van Gedeputeerde Staten tienduizenden ganzen gedood mogen worden. En uiteindelijk zal het toch niet mogelijk blijken de schade te beperken tot de gewenste € 25.000.
Opnieuw een bloedbad als symboolpolitiek. Herinnert u zich het ganzendrama van vorig jaar? 4461 ganzen werden vergast. Maar op Texel was de schade al dramatisch afgenomen nog vóór de eerste gans werd vergast. Dat bleek pas achteraf uit de cijfers.
Nu, na 1 jaar, klagen de initiatiefnemers al dat het niet het gewenste effect heeft gehad en willen nogmaals hetzelfde ineffectieve middel inzetten.

Alle instanties die toen samenwerkten hebben veel kosten gemaakt om de dieren te vergassen. In elk geval meer kosten dan de feitelijke schade. En dat allemaal voor een schadereductie van ongeveer één euro per vergaste gans.
Het massaal doden van dieren is niet de oplossing voor de problemen die de gedeputeerde aan ganzen toeschrijft.

Voorzitter, ganzen zijn niet overal welkom, zoals bijvoorbeeld op Schiphol. Maar om dieren daar te weren wordt er nog steeds veel te weinig werk van gemaakt om de omgeving minder aantrekkelijk te maken voor ganzen. Terwijl de kans op vliegtuigongelukken blijft bestaan, wordt tegen het advies van internationale experts in, de landbouw rondom Schiphol geen strobreedte in de weg gelegd. Ook niet door de SADC, de ontwikkelingsmaatschappij voor het luchthavengebied waarin wij als provincie met miljoenen participeren. Wij vinden dat onverantwoord en vragen ons af of de gedeputeerde de problematiek wel goed in verhouding ziet. Hij kiest er liever voor om 9 van de 10 ganzen te doden, maar ziet geen mogelijkheden om te voorkomen dat agrariërs de ganzen over de startbanen lokken.

De fractie van de Partij voor de Dieren wil constructieve oppositie voeren, maar de gedeputeerde kiest voor destructief beleid. Vanuit onze positieve instelling kunnen wij dit plan natuurlijk niet steunen.
Dit plan is niet dieronvriendelijk meer, maar diervijandig.
En geen enkele fractie die dit plan steunt, kan nog geloofwaardig claimen diervriendelijk te zijn.

Wij kijken dus met spanning uit naar het stemgedrag van GroenLinks. Zo lezen wij in het verslag van de commissie WAMEN allereerst dat voor GroenLinks de ganzen welkom zijn in Noord-Holland. Hoe ziet zo’n welkom van GroenLinks er in de praktijk uit? Het ongeschikt maken van de broedgebieden … predatoren op de dieren afsturen … het waterpeil fluctueren en zo meer … Zelfs afschot is het uiterste middel en daarmee geoorloofd. Wat zullen de ganzen zich welkom voelen….

Voorzitter, wij zijn benieuwd wie alleen maar zegt diervriendelijk te zijn en wie ook daadwerkelijk diervriendelijk stemt.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer