Tweede Begro­tings­wij­ziging: hengelen en afronden Natuur­netwerk


15 september 2020


Voorzitter, ik heb twee dingen: Hengelen en NNN-gronden.

Als eerste is het prachtig natuurlijk dat de gedeputeerde bezig is met het
uitvoeren van de Watervisie uit 2015, de Visie op waterrecreatie en het uitvoeringsprogramma Waterrecreatie 2016-2019. Dát uitvoeringsprogramma nog uit de vorige periode.

Echter er is een hoop mis. Gif en mest in het water. We voeren water te snel af en kunnen te weinig water opslaan. Biodiversiteit is stervende: twee derde van de populatieomvang van zoogdieren, vogels, amfibieën, insecten en vissen zijn in de afgelopen 50 jaar verdwenen. Dit is te lezen in het Living Planet Report van het Wereld Natuur Fonds van vorige week.

Sportvisserij is de grootste lood donor in het oppervlakte water. Naast natuurlijk het dierenleed en dood bij vissen en vogels dat door de sportvisserij veroorzaakt wordt. Maar vol trots worden er vooral 39 hengelplekken gerealiseerd waarvan één toegankelijk is voor mindervaliden. Het is maar wat je prioriteit is.

Er is ook een enorme tegenstrijdigheid in beleid. Aan de ene kant natuurvriendelijk oevers en aan de andere kant loodvervuiling stimuleren.

De Watervisie en visie Waterrecreatie hebben twee doelen:

  • de korte termijn doelen wáren bootje varen en hengelen, zoals stond in een Uitvoeringsprogramma Waterrecreatie tót 2019. Maar met de belofte dat “bij een nieuwe coalitie opnieuw de inzet van de waterrecreatie bepaald zou worden”. Die is er nog niet voorzitter, maar dat hoeft niet direct een probleem te zijn, want er waren ook
  • langere termijn doelstellingen, die ook in de begroting 2020 nogmaals zijn bekrachtigd: waterberging, biodiversiteit, KRW en bij waterrecreatie gericht op werkgelegenheid en zwemplekken.
    Hier wordt geen ruimte geboden voor hengelen.

Maar juist waterbeleid is gericht op het uitvoeren van andere provinciale thema’s. Die dingen “waar een hoop mis mee is” waar ik mee begon.

De 34x hengelen-plekken die nu aangelegd zijn, inclusief een vis-wed-strijd-lo-ca-tie, is het beleid uit de vorige periode en staat haaks op deze nieuwe periode en op de lange termijn doelstellingen. Een nieuw uitvoeringsprogramma is op verschillende momenten al beloofd, maar nog niet gekomen. Gaat die nog komen en vooral, worden wij er bij betrokken?

En dan de technische aanpassing: krediet voor NNN-gronden. In de praktijk verandert er niets, maar het wordt wel zichtbaar dat Natuur geld kost, maar ook oplevert als een “maatschappelijke functie”. Iets dat niet in geld uit te drukken is. Of toch wel?

Stel, je neemt twee identieke woningen, de ene kijkt uit op dure industriegrond en de andere op goedkope natuurgrond. Welke woning heeft in het economische verkeer de meer waarde, en waar zou u willen wonen?
Mocht u denken dat natuurgrond zo goedkoop is, dan betekent het eigenlijk dat de andere gronden te duur zijn…en dat niet alles voor een provincie op de financiële balans komt te staan, maar juist ook indirecte waarde in zich heeft.

Voorzitter, dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Gang van zaken handhaving vernietiging leefgebied beschermde diersoorten bij Circuit Zandvoort

Lees verder

Concept Regionale Energiestrategieën (RES)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer