Topsport­ac­co­mo­daties


21 juni 2010

Voorzitter,

Mijn fractie heeft zich al eerder uitgesproken tegen provinciale investeringen in topsport. Topsport is geen overheidstaak, maar een rechtse hobby.
Er wordt veel gesproken over de kaderbrief en de kerntaken volgens Lodders Plus. En even voor de goede orde: De enige sport waarover in het rapport Lodders geschreven wordt is Transport – en dat is een heel andere bezigheid.

Volgens Lodders gaat de provincie gaat over het ruimtelijk-economisch domein en cultuur. En daar hoort topsport niet in thuis.

U stelt niettemin voor 2 projecten royaal te ondersteunen.

Het Huis van de Sport in Haarlemmermeer, waaraan u € 1,7 mln wilt bijdragen, is een prestigieus project waar het topsynchroonzwemmen mee wordt geholpen, maar het gaat ten koste van de breedtesport. Het populaire zwembad Het Spectrum in Hoofddorp, waar door alle lagen van de bevolking gebruik van wordt gemaakt, moet sluiten vanwege de komst van het Huis van de Sport. Werd er niet hard genoeg gezwommen in dit gewone zwembad door al die gewone mensen?

Het andere project, het Ronald McDonald Centre, waar u voorstelt € 2 mln in te stoppen, heeft als nevendoel het imago van een hamburgerketen op te poetsen.
Het is natuurlijk goed dat commerciële instellingen hun sociale gezicht laten zien, daar willen wij niets aan af doen. Maar we zijn niet zo naïef zijn dat wij niet begrijpen dat spenderen aan goede doelen een positief imago geeft, dat bijdraagt aan een winstoogmerk.
Daar is niets mis mee, maar het is bedenkelijk dat een overheid meebetaalt aan een happy meal!

Laten we de vraag eens anders stellen: Hoeveel bestaande sportfaciliteiten kunnen voor gehandicapten toegankelijk worden gemaakt met 2 miljoen euro? Is dat niet een veel betere en bredere investering in gehandicaptensport dan al het geld te concentreren in twee accommodaties?

En waar is dat allemaal om begonnen? De provincie stimuleert topsport vanwege de breedtesport, om obesitas tegen te gaan. Dus: om obesitas tegen te gaan geeft de provincie 2 mln. aan een fastfoodketen. Het is hoog tijd voor een reces.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Structuurvisie 2040 en de ruimtelijke verordening

Lees verder

Stand van zaken, toekomst en herijking EHS

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer