Stand van zaken, toekomst en herijking EHS


22 juni 2010

Voorzitter,

De Ecologische Hoofdstructuur moet de natuur redden. Door versnippering, verlies van natuur en achteruitgang van het milieu en nu ook klimaatverandering gaat de biodiversiteit achteruit en verliezen wij waarden die niet meer te vervangen zijn. De realisering van de EHS is er niet alleen voor ons, maar ook voor de natuur zelf en om die natuur te bewaren voor de generaties na ons. Of het nu wel of niet een Rijksopqave is: de provincie moet het uitvoeren en dat is misschien wel de belangrijkste taak die wij hebben. De Partij voor de Dieren staat hierin niet alleen. Het belang van biodiversiteit werd onlangs nog onderschreven door Ban Ki-moon. Zijn ondersecretaris stelde zelfs zo:

“Het is de arrogantie van de mensheid is dat wij denken ook wel zonder biodiversiteit te kunnen, terwijl de waarheid is dat we het harder nodig hebben dan ooit.”

Nodig hebben! Want het besef dat de natuur diensten levert zonder welke we veel duurder uit zouden zijn begint steeds meer door te dringen. Zo investeerde Vietnam een miljoen dollar in de aanleg van Mangrovebossen en bespaarde zo 7 miljoen uit aan kustverdediging. Wereldwijd kost ontbossing de wereld 2 tot 4,5 biljoen elk jaar! Dit voorkomen kost jaarlijks 45 miljard, dus 1 procent daarvan. Investeren in natuur loont! Aldus de Verenigde Naties. Terug naar onze bijdrage: de EHS.

De herijking doet in grote lijnen wat de bedoeling was: Een stukje versnelling, niet slechter worden, misschien zelfs beter en vooral goedkoper. Dat goedkoper kan door werk met werk te maken. De Partij voor de Dieren heeft altijd haar steun uitgesproken voor de operatie en de uitgangspunten die GS daarbij hanteerden, die steun staat nog steeds. Wij spreken dan ook vandaag ons principeakkoord uit met de herijking, de stand van zaken en de toekomst. De precieze begrenzing in ruimtelijke zin komt later aan bod.

GS denken met deze herijking de verwerving van grond en een groot deel van de inrichtingen te realiseren voor 2013, maar constateren dat deze herijking niet helpt voor de periode 2013-2018. Het bevreemdt ons dat er geen enkel voorstel wordt gedaan om de realisatie op lange termijn op de rails te krijgen. GS houden de hand op de knip, terwijl nu al duidelijk is met het huidige beleid de EHS niet gerealiseerd gaat worden in 2018. Of het Rijk ooit met geld over de brug komt is afwachten, maar dat mag voor de provincie geen aanleiding zijn op de handen te blijven zitten.

Tot 2013 zullen zich net buiten de EHS kansen voordoen, bijvoorbeeld een combinatie met recreatie, waterberging of gewoon omdat er grond tegen een billijke prijs te koop wordt aangeboden. Met het huidige beleid moeten wij die kansen laten lopen. Het ILG budget is immers om binnen de begrenzing EHS te verwerven, niet daarbuiten. Maar wij willen ook tot 2013 die kansen pakken, vooruitlopend op een volgende herijking.

Stel: we reserveren eenmalig 5 miljoen euro om in de periode tot de volgende herijking kansen te kunnen pakken. Een actiever grondbeleid in feite. Na de herijking worden de aangekochte percelen als EHS begrensd en wordt vanuit het ILG budget het fonds weer gevoed. Een echt revolving fund dus, dat behalve renteverlies niets kost. Daar staat tegenover dat de EHS 7 miljoen goedkoper kan worden gerealiseerd en nog sneller ook, omdat al met de inrichting kan worden begonnen vóór de percelen zijn begrensd. Dat is ook winst voor de natuur.
We hopen dat we met dit simpele idee, dat geen verliezers kent, iedereen kunnen overtuigen. We dienen daarvoor een motie in.

Provinciale Staten dragen het college van Gedeputeerde Staten op:
- een revolving fund op te zetten om gronden aan te kopen buiten de huidige begrenzing EHS, welke bij een volgende herijking kunnen worden begrensd (dus geen aankoop van gronden met de bedoeling deze als ruilgrond in te zetten);
- hierbij alleen gronden aan te kopen:
o op advies van de ILG-gebiedscommissie;
o met een onafhankelijk ecologisch advies;
o waardoor de EHS goedkoper, sneller en beter gerealiseerd kan worden;
o die direct aan de huidige begrenzing gelokaliseerd zijn;
- bij de eerstvolgende begrotingswijziging 5 miljoen hiervoor beschikbaar te stellen tot 2018, bijvoorbeeld met een dekking door een efficiencyslag van 1% op TWINH;

en gaan over tot de orde van de dag.
Dank u wel.

Interessant voor jou

Topsportaccomodaties

Lees verder

Kaderbrief 2011

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer