Tekst bij motie Fort Benoorden


17 december 2012

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren vindt het verkeerd dat het recreatieschap Spaarnwoude de bouw van een bungalowpark wil toestaan in haar gebied. Spaarnwoude is van groot belang als recreatiegebied voor dagrecreanten, maar heeft ook natuurwaarden die gebaat zijn bij rust. Het bungalowpark voor verblijfsrecreatie is met beiden strijdig. Nu blijkt uit nieuwe informatie dat de opbrengsten van het bungalowpark via erfpacht minimaal zijn voor het recreatieschap. Waarom laten we een groot deel van het recreatie en de natuur opslokken door een commerciële onderneming? Is dat niet teveel voor de reparatie van het fort?

De opbrengst uit de erfpacht zal hooguit 100.000 euro per jaar halen terwijl het schap per jaar ongeveer 2,7 miljoen euro nodig heeft . Het structurele natuurbeheer dat nodig is om aan het Programma van Eisen te voldoen zit echter niet in de begroting en de onderneming geeft aan daar geen geld voor te hebben. Dat gaat dus iemand extra geld kosten, vermoedelijk het schap. De opbrengsten dragen dus niet, nauwelijks of zelfs negatief bij aan het oplossen van het financiële tekort van het schap en wegen op geen enkele manier op tegen het verdwijnen van natuur en overlast aan de omgeving door verkeer. Heroverwegen is het minst wat u kunt doen.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer