Fusieplan provincies


4 februari 2013

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren heet de Minister van harte welkom in de hoofdstad van Noord-Holland. Wij kunnen ons goed voorstellen dat de Regering haar gezicht laat zien in deze Staten. Want de Tweede Kamer kondigde een moratorium af op megastallen, maar deze provincie doet daar niets mee. Het klimaat verandert en de maatschappij heeft behoefte aan duurzame energie, maar deze provincie verbiedt de bouw van windmolens op land. En dan heb ik het nog niet over de reputatieschade die in deze provincie aan het openbaar bestuur is toegebracht. Alle reden voor een goed gesprek, maar vandaag komt de Minister voor bestuurlijke bezigheidstherapie.

De vorige Minister die deze Staten toesprak wilde graag dat de nieuwe Commissaris van de Koningin een vrouw zou worden. Ogenschijnlijk een eenvoudiger opgave dan het samenvoegen van 3 provincies, maar als ik zo naar onze voorzitter kijk is het niet gelukt.

Hoe stelt de Regering haar prioriteiten? Een biodiversiteitscrisis, een klimaatcrisis, een economische crisis en een bio-industrie die elk jaar wel een nieuwe dierziekte brengt. Wil de Minister daar bestuurlijke chaos aan toe voegen? Want het regeerakkoord belooft niet alleen herindeling aan provincies, maar ook aan gemeenten. Gemeenten en provincies, nog amper bekomen van de vele decentralisaties, zullen hun ambtelijk apparaat in een reorganisatie zien belanden. Wat denkt de Minister dat dit zal doen met de kwaliteit van het openbaar bestuur?

De integrale visie van de Minister moet nog geschreven worden. Het ware natuurlijk beter geweest als we die hadden kunnen bespreken, maar kennelijk is soms de haast zo groot dat zorgvuldigheid even moet wachten. Veel vragen die Flutland oproept zouden daar in beantwoord moeten worden.
Waarom zou Noord-Holland groter beter af zijn? Waarom zijn deze 3 provincies als eerste aan de beurt? Welke maatschappelijke ontwikkelingen sluiten niet meer aan bij de schaal van Noord-Holland? Wat is dat daily urban system en waarom zou daarom een herindeling nodig zijn? Als de Minister zo hecht aan bestuurlijk eigenaarschap, waarom is dan de Wet Interbestuurlijk Toezicht en de Spoedwet Ruimtelijke Ordening ingevoerd? In die wetten krijgt de provincie wel de verantwoordelijkheid voor respectievelijk het toezicht en de ruimte, maar de middelen om dat goed uit te voeren worden ontnomen. Neemt de provincie eens regie, gaat het Rijk dwars liggen. Dat zijn de huidige aansturingsproblemen waar deze Staten mee te maken hebben, over welke aansturingsproblemen heeft de Minister het?

De ‘visie’ van de Regering doet denken aan de situatie in Denemarken, waar in 2007 271 gemeenten werden teruggebracht naar 98 en 13 provincies naar 5. Waarom gaat de Minister niet in op de vergelijking met Denemarken? En kan de kleine zeemeermin wel overleven in de troebele Hollandse grachten? Misschien gaat de Minister eerst het mestprobleem oplossen. Dat zou wel nuttig zijn.

De redenen waarom de Minister tot een herindeling van deze provincie komt zijn op zijn best onaf en op zijn slechtst totaal onzinnig. Als de redenen al iets voorstellen, pleit het nog eerder voor een Randstadprovincie, maar daar wil de Minister terecht niet aan en kiest helaas voor een slap compromis. Maar als het onvoldoende is voor Randstand, dan ook voor Flutland. Als de Minister dit onnodige en zinloze plan wil uitvoeren, dan wil de Partij voor de Dieren dat de bevolking zich kan uitspreken over Flutland.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer