Sport­ac­com­mo­daties met inter­na­ti­onale uitstraling


17 november 2008

Voorzitter,

Van de drie doelstellingen die ten grondslag liggen aan het plan van aanpak ‘Stimulering sportaccommodaties met een (inter)nationale uitstraling’ kan mijn fractie er slechts één onderschrijven. Het is prima als in Noord-Holland topsportlocaties verschijnen of de provincie als topsportlocatie bekend staat, maar het is geen overheidstaak om dat actief te bewerkstelligen. Wij zijn wel voorstander van het toegankelijk maken van sportaccommodaties voor iedereen, alleen al vanuit een volksgezondheidsperspectief.

Hoewel dit plan van aanpak dus wel één doel ondersteunt dat wij kunnen onderschrijven, vinden wij de balans tussen kosten en baten niet in orde. Wij zullen daarom tegen deze voordracht stemmen.

Interessant voor jou

Pilot met Megastal

Lees verder

Initiatiefvoorstel CDA Wonen in Noord-Holland met Energiewinst en Luchtkwaliteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer