Initi­a­tief­voorstel CDA Wonen in Noord-Holland met Ener­gie­winst en Lucht­kwa­liteit


17 november 2008

Voorzitter,
Om klimaatneutraal te leven bestaat er een schijnbaar eindeloze lijst voorschriften. Geen vlees meer eten, niet meer met het vliegtuig reizen, stoppen met elke zondag je auto te wassen en zo min mogelijk kinderen krijgen. Maar wat gebeurt er na dat leven? 50% Van de Nederlandse bevolking kiest ervoor om zich te laten cremeren. Een vervuilende aangelegenheid, waarbij schadelijke stoffen vrijkomen en restwarmte verloren gaat.
Het crematorium in het Britse Dukinfield ziet brood in duurzaam sterven en heeft zijn verbrandingsoven via een warmte wisselaar aan zijn verwarmingssysteem gekoppeld zodat de nabestaanden er warmpjes bijzitten tijdens de rouwplechtigheid.
Helaas komt het benutten van restwarmte in ons land moeizaam van de grond. Maar dat er wel degelijk veel mogelijkheden zijn laten niet alleen dit voorbeeld in Dukinfield zien.
Zo draait er in het Duitse Neuss het wijkverwarmingssysteem op de restwaarde van een aluminiumwalserij van de Duitse tak van Corus en voorziet de Shell raffinaderij in het Deense Fredericia de stadsverwarming van haar overtollige warmte.
Niet alleen in het buitenland vinden er op dit gebied ontwikkelingen plaats, zie de plaatselijke school en zwembad in het Drentse Beilen die al sinds 2003 worden verwarmd met behulp van de restwarmte van de plaatselijke Domo melkpoederfabriek.
In potentie zou de restwarmte van de industrie in de Rijnmond alle Nederlandse gezinnen van warmte kunnen voorzien ‘Maar het vergt wel investeringen en overheidsbeleid’ aldus Bernard Fortuyn (geen familie) directeur van Siemens Nederland. Hij pleit dan ook voor een sterke en investerende overheid die door middel van wetgeving het lozen van restwarmte sterk aan banden legt. Dit is niet alleen beter voor een gezond ecosysteem maar zal ook positief bijdragen aan de klimaatverandering.
Wij willen de directie Beleid dan ook meegeven te kiezen voor een minder vrijblijvende opstelling in de richting van de potentiële warmteleveranciers om zodoende het resultaat niet te laten afhangen van hun soms wat te eenzijdige zienswijze.
Voorzitter,
Ik eindig mijn bijdrage door nogmaals complimenten uit te spreken in de richting van de fractie van het CDA en in het bijzonder naar mevrouw Nagel. In Noord-Holland liggen kansen te over om dit initiatief voorstel vorm te geven. Laten we daarom alle zeilen bijzetten om deze kansen Krachtig in Balans te brengen.

Interessant voor jou

Sportaccommodaties met internationale uitstraling

Lees verder

Initiatiefvoorstel Groen Links Kom op voor de Duisternis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer