Initi­a­tief­voorstel Groen Links Kom op voor de Duis­ternis


17 november 2008

Voorzitter,
Ik neen aan, dat de late behandeling van het initiatief voorstel van GL “Kom op voor duisternis “ louter op toeval berust en er niet opzettelijk is gewacht tot de duisternis daadwerkelijk is ingevallen.
Voorzitter,
Laat ik beginnen met, net zoals in mijn vorige bijdrage, de initiatiefnemer te complimenteren en u de toezegging te doen dat wij het ontwerpbesluit zullen steunen.
Toch moet mijn iets van het hart. In de commissie heb ik dit al aangeroerd maar ook in deze setting wil ik het herhalen. Het college neemt het voorstel over om jaarlijks mee te doen met de Nacht van de nacht en zal alle overtollige verlichting doven in alle provinciale kantoorgebouwen, aldus de stukken.
Toen ik dit las werd ik meegevoerd naar mijn jeugdjaren waar ik tot vervelens toe werd geconfronteerd met de bestraffende woorden van mijn vader als ik weer eens thuis overal de lichten had laten branden, tegelijkertijd televisie keek en de muziek uit mijn boxen knalde. Hopeloos werd de man ervan “waarom laat je toch altijd het licht branden, weet je wel wat dat allemaal kost?” Mijn antwoord dat het aan en uit doen mij toch ook energie koste, die anders toch ook gecompenseerd diende te worden, bracht hem af en toe tot wanhoop. “Wacht maar als je later op jezelf woont en je zelf de energie rekening moet betalen” zo eindigde dan de discussie.
Voorzitter,
Wanneer wij ons bewust zijn van het feit dat verlichting overtollig brandt dan lijkt het mij een trieste constatering dat wij slecht 1 op de 365 dagen bereid zijn deze uit te doen.
Mijn vader had overal en altijd wel een oplossing voor en heeft destijds serieus overwogen om ons huis te voorzien van bewegingsmelders. Hierdoor zou het licht alleen branden in die kamers waar iemand aanwezig was. Dit idee heeft het uiteindelijk toch niet gehaald omdat het ons toch wel wat lastig leek als midden in de nacht het licht ging branden als je je even omdraaide.
Of onze ambtenaren het echt op prijs zouden stellen wanneer dit idee van mijn vader in de provinciale kantoorgebouwen zou worden gerealiseerd valt nog te bezien. Feit is wel dat het veel energie besparing met zich mee zal brengen en de ambtenaren noodgedwongen niet meer kunnen stilzitten. (Ik hoop dat u mijn knipoog zag bij die laatste opmerking)
Voorzitter, behalve dat mijn partij een lans wil breken voor dierbesparende maatregelen doet zij dat ook voor energiebesparende maatregelen. Wij zijn van mening dat waar mogelijk tot besparende maatregelen moet worden overgegaan. De noodzaak hiervan is duidelijk: ik betaal tegenwoordig mijn energie rekening zelf.

Interessant voor jou

Initiatiefvoorstel CDA Wonen in Noord-Holland met Energiewinst en Luchtkwaliteit

Lees verder

Advies Bestuurlijk Commissie Muskusrattenbestrijding

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer