Ruimte voor zonne­parken rond Schiphol


27 juni 2016

Voorzitter,

Het kan dus wel, een unaniem aangenomen motie van de Partij voor de Dieren uitvoeren. Dat knellende verbod, dat een boer wel zonnebloemen, maar geen zonnepanelen op zijn land mag zetten gaat eraf. Zonnebloemen, maar ook mais groeit hoger dan zonnepanelen worden geplaatst en mais is nog slechter voor de bodem ook. Maar gewasteelt vindt dit college een vrije ondernemerskeuze. Zonnepanelen zijn nu absoluut verboden. Een bizarre situatie waar vandaag een einde aan komt. De Partij voor de Dieren steunt dit kader dan ook graag, al had het zeker stimulerender voor duurzame energie gemogen. Landschappelijke kwaliteit is gewaarborgd in dit voorstel en de kwetsbare gebieden, zoals natuur en weidevogelleefgebieden, zijn uitgesloten.

Maar de Partij voor de Dieren wil meer ruimte voor zonnepanelen rond de luchthaven Schiphol. Het enkele feit dat het noorden van de Haarlemmermeer in de bufferzone Haarlem-Amsterdam ligt is voor ons onvoldoende om de huidige vogel aantrekkende activiteiten te beschermen. Sterker nog, in het visiedocument van deze provincie over de bufferzone wordt dit gebied juist ingericht ten behoeve van de veiligheid rond Schiphol. Zonneparken passen dus eigenlijk uitstekend volgens het huidige provinciale beleid. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit adviseert om geen landbouw toe te staan binnen zo’n 2 kilometer van een baan. Laat staan tussen start- en landingsbanen. Neem dit advies serieus. Vogel aantrekkende landbouw tussen banen is vragen om moeilijkheden en onverantwoord voor de veiligheid.

Zonneparken zijn geen verstedelijking en noodzakelijk voor de vliegveiligheid rond Schiphol. Daartoe dienen wij samen met PvdA, D66, GroenLinks en SP een motie in om de gedeputeerde te vragen een actieve rol aan te nemen en bij de volgende wijziging van de PRV in dit gebied zonneparken expliciet mogelijk te maken.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer