Maatwerk voor zonne-energie in buffer­zones


27 juni 2016

De Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 27 juni 2016 ter behandeling van de Ruimtelijke spelregels voor zon in het landelijk gebied,

constaterende dat:

- in de ontwerpwijzigingen Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) (32a, lid 2c) de oprichting van één of meerdere opstellingen voor zonne-energie wordt uitgesloten in bufferzones;

overwegende dat:

- er in bufferzones – uitgezonderd het Natuur Netwerk Nederland, de UNESCO Stelling van Amsterdam/Nieuwe Hollandse Waterlinie en de weidevogelleefgebieden – met een grote ruimtelijke dynamiek, in het bijzonder waar het gaat om de bufferzone rondom Schiphol, kansen bestaan voor opstellingen voor zonne-energie in combinatie met vliegveiligheid;

zijn van mening dat:

- er bufferzones zijn, zoals rondom Schiphol, en uitgezonderd het Natuur Netwerk Nederland, de UNESCO Stelling van Amsterdam/Nieuwe Hollandse Waterlinie en de weidevogelleefgebieden, er kansen liggen voor zonne-opstellingen en onder welke voorwaarden dit mogelijk gemaakt kan worden, beginnend bij de Haarlemmermeerpolder en naar aanleiding daarvan onderzoek doen naar de andere bufferzones;
- indien blijkt dat er kansen zijn, deze voorwaarden in de PRV te verankeren en ter besluitvorming voor te leggen,

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdA, Partij voor de Dieren, GroenLinks, CDA, VVD, PVV, ONH, CU/SGP

Tegen

SP, 50plus

Lees onze andere moties

Motie van afkeuring besluit vangen en vergassen ganzen

Lees verder

Amendement OV-geld voor OV

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer