Inter­pel­la­tie­debat Vergassen Schip­hol­ganzen


27 juni 2016

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren pleit al jaren voor diervriendelijke methoden om de vliegveiligheid te waarborgen. Wij hebben gepleit voor zonneakkers, het gebruik van verjagende groene lasers, pachtvoorwaarden, maatregelen in de ruimtelijke ordening en het stoppen met schieten van vossen rond Schiphol. De zonneakkers komen er, maar zijn verboden rond Schiphol. Het initiatiefvoorstel voor groene lasers moest worden aangehouden. Pachtvoorwaarden konden niet en toen later bleek dat het wel kon, vond gedeputeerde Bond dat te ver gaan. De maatregelen in de ruimtelijke ordening namen veel tijd in beslag zei het college 8 jaar geleden en bleef op haar handen zitten. De vos werd tegen de afspraken in afgeschoten en sindsdien broeden er ganzen in Spaarnwoude. Kortom, dit college heeft niet gedaan voor de vliegveiligheid. De afgelopen drie jaar konden ganzen worden vergast, maar het aantal birdstrikes met ganzen was vorige jaar hoger dan ooit. Het werkt dus niet. Maar zelfs nadat drie rechters oordelen dat het vergassen van ganzen onwettig is, ook rond Schiphol, ook vanwege de vliegveiligheid zet dit college toch door en verleent ontheffing. Dit college moet toch ook geweten hebben dat het kansloos was. Het heeft er dus alle schijn van dat deze ontheffing is verleend in de hoop ervan gebruik te kunnen maken tot de rechter het onvermijdelijk zou schorsen.

Naar aanleiding hiervan hebben de fracties van Partij voor de Dieren, SP en Groen Links de volgende vragen.

Vragen:

Op basis van welke juridische argumentatie, die niet te vinden was in de uitspraken van de rechtbanken, heeft GS gemeend deze ontheffing binnen wet- en regelgeving te kunnen verlenen?

Heeft gedeputeerde Bond inderdaad de uitspraak van de rechter ‘vreemd’ genoemd? Is dat een collegestandpunt? En hoe verhoudt zich dat tot de scheiding tussen de uitvoerende en rechtsprekende macht?

Heeft GS deze ontheffing verleend om ganzen te kunnen laten vangen en vergassen voor de rechter uitspraak kon doen in voorlopige voorziening? Zo nee, waar blijkt dat uit?

Deelt GS de mening dat het bestuur zich altijd moet houden aan wet- en regelgeving, ook indien dat politiek niet uitkomt, en de scheiding der machten dient te respecteren? Zo ja, waar blijkt dat uit?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer