Revolving fund grond­rui­lingen


14 februari 2011

Voorzitter,

Het belangrijkste doelstelling van deze voordracht is de internationale concurrentie van de landbouw te versterken en dan vooral door middel van schaalvergroting.
Wij voelen ons heel ongemakkelijk bij internationale concurrentie om voedsel. De Partij voor de Dieren kiest voor een regionale voedselproductie met oog voor natuur, milieu en dierenwelzijn en voor eerlijke kansen voor kleinschaliger boeren familiebedrijven.
Deze voordracht staat daar haaks op. Bovendien moeten er ruilverkavelingen plaatsvinden. Op basis van het verleden zijn wij dar huiverig voor. Ruilverkavelingen hebben veel landschapselementen en ecologische functies van het landschap vernietigd.
Wij kunnen dan ook niet anders dan tegen stemmen.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Wind op land

Lees verder

Herziening Structuurvisie EHS en intensieve veehouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer