Relatie dieren­mis­han­deling - huiselijk geweld


13 november 2012

Voorzitter,
Wij zullen de kritische opmerkingen in de commissie over de klachtenprocedure en de budgetkeuzes niet herhalen. Wij kunnen in grote lijnen instemmen met de nota. Voorstellen om de kwaliteit van de jeugdzorg te versterken zullen wij steunen.
Bij de uitvoering van deze nota vragen wij aandacht voor het volgende. Uit het onderzoeksrapport ‘Cirkel van geweld’ dat is uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en de Stichting DierZijn, blijkt dat dierenmishandeling en huiselijk geweld nauw met elkaar verbonden zijn. In huishoudens waar geweld tegen dieren plaatsvindt, zijn vaak ook de partner en de kinderen niet veilig. En kinderen die slachtoffer of getuige zijn van huiselijk geweld, mishandelen aanzienlijk vaker dieren.

Ofwel, mishandeling van dieren is niet alleen zelf een ernstig kwaad, het is ook een waarschuwingssignaal dat er sprake kan zijn van meer huiselijk geweld, waaronder kindermishandeling. Het rapport Cirkel van Geweld bestaat al enige tijd. Welke acties heeft jeugdzorg genomen in het kader van de aanbevelingen van dit rapport?
Is er een ‘early warning system’ opgezet? ‘Cirkel van geweld’ draagt zinvolle ideeën aan voor zo’n signaleringssysteem. Zo moeten professionals als dierenartsen, huisartsen, politie en maatschappelijk werkers veel meer bewust zijn van de samenhang tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld en met elkaar op dit punt gaan samenwerken.

De Partij voor de Dieren is van mening dat het tijdig signaleren van huiselijk geweld een grote prioriteit moet krijgen en pleit daarom voor het opzetten van zo’n ‘early warning system’ in Noord-Holland. Gaat de provincie hiertoe het initiatief nemen? Dat is in het belang van de kinderen, de dieren en alle andere slachtoffers van huiselijk geweld.
Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer