PS: Operatie \'Schoon Schip\'


26 september 2011

Voorzitter,

Waar zijn wij nu eigenlijk mee bezig? Ik stel deze vraag in volle ernst. Want wat is het doel van operatie Schoon Schip?

GS “willen voldoen aan hun informatie- en verantwoordingsplicht jegens Provinciale Staten en willen niets achterhouden dat zij en Provinciale Staten behoren of hadden behoren te weten.”

Voor de goede orde, GS MOETEN voldoen aan hun informatieplicht en MOGEN niets achterhouden, al zouden ze het willen! Dat is geen reden om een persbericht uit te doen gaan. Laten we er niet omheen draaien. Veel van wat de provincie Noord-Holland nu doet is besmet. De provincie is vertrouwen van veel mensen kwijt en moet dat herwinnen. Dat is het echte doel van operatie Schoon Schip.

Om vertrouwen te herwinnen is een intern onderzoek, hoe goed dat ook in elkaar steekt, volstrekt onvoldoende. U kent hem nog wel….Wij van WC eend, adviseren Glorix?…Dit zal ineffectief blijken om vertrouwen te herstellen. We moeten ons realiseren dat als de provincie, waarvan het vertrouwen is beschadigd, nu vertelt dat de provincie best ok is, dat niet meer wordt geloofd. Dat moet een volstrekt onafhankelijke organisatie doen, die vrij is om de provincie volledig te controleren. Ik val daarbij in herhaling, want de Partij voor de Dieren heeft samen met Groen Links daar al eerder een motie voor ingediend, maar er is sindsdien niets wezenlijks veranderd.

Voorzitter, het organogram waar de eenheid die schoon schip moet gaan maken in de provinciale organisatie zit werkte op de lachspieren. Hoeveel organogrammen, hoogleraren of een externe voorzitter u er bij sleept, het blijft een intern onderzoek.

Hoewel het externe onderzoek meer tijd en geld kost, bereikt het waarschijnlijk wel het beoogde doel. Bovendien is het altijd nog goedkoper, onafhankelijker en sneller dan een Provinciale Enquête. Mochten er na het externe onderzoek nog nadere vragen open staan, dan is een provinciale enquête tenminste uitstekend voorbereid. Hierdoor kan de enquête beter, goedkoper en sneller plaatsvinden. Bovendien, de provincie spendeert miljoenen aan communicatie, sponsoring en dergelijke. Een goed extern onderzoek is een hele goede investering in de kwaliteit en beeldvorming van de provincie.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Voorzitterschap nieuw presidium

Lees verder

PS: Kadernota Sociale Agenda 2012-2015

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer