PS: Kadernota Sociale Agenda 2012-2015


26 september 2011

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren steunt het beleid zoals geformuleerd in de Kadernota Sociale Agenda 2012-2015, maar heeft hierbij wel enkele kanttekeningen.

De Kadernota laat zien dat de kwetsbare groepen in de samenleving steeds verder in de knel dreigen te komen. Bezuinigingen op provinciaal en tegelijkertijd gemeentelijk en rijksniveau hebben ervoor gezorgd dat deze groepen steeds minder makkelijk toegang hebben tot zorg en welzijn.
De eigen verantwoordelijkheid wordt steeds groter. Vrijwilligers en mantelzorgers vervullen daardoor een steeds belangrijkere rol binnen onze maatschappij.

De provincie zal volgens dit beleid slechts een ondersteunende functie hebben, aanvullend op het gemeentelijk beleid.
Het maatschappelijk doel van de Provincie Noord Holland luidt: voorwaarden scheppen waardoor al haar inwoners de kans krijgen om zo goed en lang mogelijk en naar ieders vermogen deel te nemen aan de samenleving.
Voor een werkelijk sociaal beleid zouden daarom mantelzorgers en vrijwilligers een plaats op de inhoudelijke agenda moeten blijven houden. Tenslotte zijn mantelzorg en vrijwilligers prestatievelden van de Wmo en de provincie heeft daar een steunfunctie.
De rol van SBO als countervailing partner is zeer nuttig en wij vragen de gedeputeerde ervoor zorg te dragen dat SBO deze rol goed kan vervullen.

De Provincie erkent in haar Sociale Agenda het belang van sport in de samenleving. Het college beperkt zich echter tot de formulering van een Olympische ambitie. Toptalent wordt gesteund, voor het overige trekt zij zich terug. Toch staat Sport als centraal inhoudelijk agendapunt genoemd. De Partij voor de Dieren erkent het belang van sport, maar topsport is zeker geen overheidstaak. Financiële steun aan de Olympische ambitie zullen wij dan ook niet steunen. Het is niet uit te leggen dat er geïnvesteerd wordt in de mogelijkheid van topsport in 2028, terwijl in deze crisis op zorg en welzijn moet worden ingeleverd.

Dank u wel.


Interessant voor jou

PS: Operatie \'Schoon Schip\'

Lees verder

Begroting 2012

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer