Provin­ciaal Mili­eu­be­leidsplan


28 september 2009

Voorzitter,

Lang geleden kondigde toenmalig gedeputeerde Moens aan dat hij geen milieubeleidsplan wilde maken, maar een milieubeleidsbrief. Volgens hem was dat voldoende, omdat veel milieubeleid al vastligt in internationale en nationale wetgeving en de initiatieven van de provincie op het gebied van milieu in andere documenten hun beslag hadden gekregen. De Partij voor de Dieren steunde hem daarin, maar het werd toch een milieubeleidsplan.

Wij hebben deelgenomen aan de werkgroep die de kaderstelling moest verzorgen en we waren bijzonder gelukkig met de bruisende ambitie in de werkgroep. Eigenlijk wilde de hele werkgroep werk maken van een goed milieu, voor mens, dier en de natuur. Wij hebben dan ook wel eens gedacht dat het maar goed was, dat de meerderheid van de commissie destijds toch een milieubeleidsplan wilde.

Maar wat is de situatie nu? GS houdt de hand op de knip en vond de ambities van de Staten te duur. Spijtig, voor mens, dier en natuur in deze provincie. Wat overblijft is een milieubeleidsplan dat eigenlijk alleen maar een overzicht geeft van alles wat de provincie op milieugebied doet, maar eigenlijk al deed. Alleen het beschermen van de donkerte is nieuw.

Dat het milieubeleidsplan weinig nieuw beleid toevoegt zegt niets over de hoogte van de ambitie, maar het roept wel de vraag op wat het toevoegt om nu te spreken over een milieubeleidsplan in plaats van over een milieubeleidsbrief.

Voorzitter, in de commissie is gesproken over de ambitie om een 8 te halen. Opnieuw hebben alle partijen zich uitgesproken voor deze ambitie, mits die 8 realistisch is. In de bijlage zijn vele mogelijke acties opgesomd. Deze acties dragen bij om tot een 8 te komen. Alle acties zijn ons inziens haalbaar. Het zijn namelijk concrete projecten.

En over concreet gesproken: Groen Links heeft een concreet en haalbaar voorstel gedaan om van de 7 een 8 te maken, inclusief dekking. Wij hebben ons graag aangesloten bij dit voorstel. Want hiermee wordt de veiligheid van mens en dier vergroot en worden flinke stappen gezet om de kwaliteit van lucht en bodem te verbeteren. Tevens wordt er extra werk gemaakt van geluidshinder. Een goed voorstel!

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer