PASO-gronden inzetten voor vlieg­vei­ligheid


6 mei 2013

Voorzitter,

Eigenlijk begrijpen wij de gedeputeerde wel als hij zegt dat hij trots is op dit onderhandelingsresultaat. Weliswaar kost het de provincie veel geld, maar het had na het ondertekenen van het natuurakkoord veel erger uit kunnen pakken. Het kost wat, maar het hoeft nu geen slepende kwestie te worden. Daar kunnen wij zeker mee instemmen.

Over de voorgenomen uitwerking, waar we niet over besluiten op dit moment, zijn we minder te spreken. Met deze deal krijgt de provincie 450 hectare BBL grond in bezit. Deze wordt in meer dan 10 jaar geleidelijk verkocht.

Maar dat houdt in dat de provincie landbouwgrond aan de kop en staart van de Polderbaan gaat verkopen, zonder voorwaarden te stellen aan de vliegveiligheid. Terwijl juist deze percelen ganzen uit de wijde omgeving naar het vliegverkeer lokken. Hoe kunt u instemmen met zo’n verkoop als u tegelijkertijd beweert dat het vergassen van duizenden ganzen noodzakelijk is? U kunt nu iets doen voor vliegveiligheid, u hebt straks de grond in bezit.

Het eigendom van deze gronden biedt meer kansen: aaneengesloten gebieden van natuur, standslandbouw, biologische en streeklandbouw. De landbouwagenda staat er vol mee. Maar met deze gronden kunnen we daar ineens veel mee doen.

Is dat allemaal financieel wel haalbaar? Jazeker. Het is zelfs beter voor de financiën. Deze gronden wil GS namelijk verkopen, dan krijgen we incidentele baten. Maar als die verkocht zijn, dan is het op. Als de gronden onder voorwaarden verpacht worden, dan levert dat een structurele bron van inkomsten op. Het duurt dan langer dan 10 jaar voor de 22,3 miljoen is terugverdiend, maar het gebeurt wel en daarna blijven de inkomsten. Dat is niet de reden om dit voorstel te omarmen, dat zijn de provinciale belangen van diervriendelijke faunabeleid, vliegveiligheid, duurzame landbouw en het welzijn van mens en dier in Noord-Holland.

Voorzitter,
Het voorstel van de Partij voor de Dieren is een nadere uitwerking van deze PASO overeenkomst. Ga niet meteen alles verkopen. Onderzoek eerst de mogelijkheden die het bezit van deze gronden biedt. Wie weet, zal het besluit om deze honderden hectare vliegveilig in te richten een catastrofe voorkomen. Ik erken dat we nooit met de eer zullen kunnen strijken, maar daar zijn we hier niet voor. We kunnen nu echt een significante bijdrage leveren aan een veiliger Noord-Holland. Ik herhaal het nog maar weer: na het opruimen van de oogstresten is het aantal baankruisingen met 90% afgenomen! Dat koste het Rijk 853 euro per hectare. Stel nu dat de provincie deze subsidie zou hebben opgestreken voor deze honderden hectares, plus de pachtprijs, plus Europese landbouwsubsidie?

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer