Parti­ci­pa­tie­fonds Duurzame economie


6 mei 2013

Voorzitter,

Hoe eerder de omschakeling hoe beter voor het klimaat, het welzijn van mens en dier en de economie, in die volgorde.

De economie van de toekomst draait niet op kolen, olie en gas, maar op water, wind en de zon. Op dat punt zijn we in NH bevoorrecht. We hebben de zee, de meeste wind[1] en de meeste zon[2]. De focus op zonne-energie, windenergie en uiteraard besparen met duurzaam bouwen is logisch.

De focus op biomassa valt dus uit de toon. Mestvergisting[3] is niet duurzaam want mest veroorzaakt juist een enorme vervuiling en de vergisting is niet veilig. Ze kunnen ontploffen, wist u dat? De biomassavergisting is afvalverwerking op een ongecontroleerde manier en geen bijdrage aan een duurzame economie.

Als biomassa over grote afstand moet worden getransporteerd en niet duurzaam wordt gewonnen draagt biomassavergassing ook niet bij aan een duurzame economie. Biomassa kan namelijk ten koste gaan van de lokale economie, biodiversiteit en het milieu. Dan heeft het natuurlijk niets meer met duurzame economie te maken. Bovendien is het vals spelen. De CO2 reductie is immers niet hier gerealiseerd, maar in het land waar de biomassa is gewonnen.

Helaas heeft het college de aangenomen motie van de Partij voor de Dieren om geen biomassa import te faciliteren niet volledig uitgevoerd. Wij vinden dat een onverstandige keuze, maar wij zien ook dat de import aan duurzaamheidscriteria moet voldoen. Wil de gedeputeerde toelichten aan welke criteria wordt getoetst?

De Partij voor de Dieren stemt dus graag in voor een investeringsfonds duurzame energie en dan mag GS het zelfs economie noemen. Met slechts 85 miljoen in het fonds is het wel zaak dat het geld in de juiste projecten wordt geïnvesteerd. Dit zullen we dus zeer kritisch volgen en er op toezien dat het projecten zijn waar we verder mee komen en niet oude en vervuilende economie aan het helpen zijn.

Dank u wel.


[1] http://www.knmi.nl/klimatologie/achtergrondinformatie/Windklimaat_van_Nederland.pdf

[2] http://www.knmi.nl/klimatologie/achtergrondinformatie/Zonnestraling_in_Nederland.pdf

[3] https://www.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/6892/mestvergisters-risicovolle-chemische-fabrieken

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer