Monde­linge vragen vossen­jacht PS 18 maart 2013


18 maart 2013

In Natura 2000 gebied ‘t Twiske blijkt ‘s nachts met lichtbakken op vossen te zijn geschoten. Overdag mag er vanwege een landelijke vrijstelling op vossen geschoten worden, helaas. De provincie heeft de Faunabeheereenheid (FBE) een ontheffing gegeven om ‘s nachts met lichtbakken op vossen te schieten. Deze ontheffing geldt echter niet in Natura 2000 gebieden. Het recreatieschap ’t Twiske vroeg een doormachtiging van deze ontheffing aan de FBE.

De FBE gaf deze en zette in de doormachtiging dat deze niet gebruikt mocht worden in Natura 2000 gebieden. Maar het hele Twiske is Natura 2000 gebied. Naar aanleiding van deze doormachtiging wil de Partij voor de Dieren het volgende weten.

Vragen:

1. Is de jacht op vossen in ‘t Twiske per direct stilgelegd?

2. Hoeveel vossen zijn er illegaal doodgeschoten?

3. Hoe kan het dat de FBE deze ontheffing heeft doorgemachtigd voor een gebied waarvoor niet doorgemachtigd mocht worden? En heeft de FBE nog meer van dit soort doormachtigingen afgegeven?

4. Is de provincie ooit op de hoogte gesteld door de uitvoerder dat er gebruik zou worden gemaakt van de ontheffing? En zo ja, waarom is er niet ingegrepen?

5. Als dit nog kan gebeuren, wat is dan het resultaat van de zogenaamde professionalisering van de FBE?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer