Pallas wensen en beden­kingen


3 juni 2013

Voorzitter,

Vandaag wordt ons de mogelijkheid gegeven om wensen en bedenkingen te uiten. Dat doen we met liefde, want de volksgezondheid ligt ons nauw aan het hart.

Aan het hart is de juiste woordkeuze, de nieuwe Pallas reactor zal namelijk isotopen produceren voor o.a. hartdiagnostiek. Maar isotopen kunnen op verschillende manieren gemaakt worden. Met cyclotrons of met een kernreactor. Ziekenhuizen hebben de keuze of ze die zelf gaan produceren met een deeltjesversneller of dat ze die extern gaan inkopen van ofwel een deeltjesversneller, ofwel een kernreactor. Een belangrijk nadeel van inkopen voor de ziekenhuizen is de leveringszekerheid. Een actueel thema nu de Hoge Flux Reactor al maanden uit staat wegens een radioactieve lekkage.

De leveringszekerheid van Pallas wordt gewaarborgd door samenwerking met o.a. de nieuwe Jules Horowitz Reactor in Frankrijk [1]. Maar het blijft afhankelijk van enkele productie-eenheden en dat is een groot risico. Het is beter om decentraal veel kleine productie-eenheden te hebben, dat is gewoon risicospreiding.

De grote hoeveelheid radioactief afval dat een reactor produceert levert geen gevaar voor de volksgezondheid op, zolang we het maar goed opbergen. We weten alleen nog niet hoe. Er liggen zo’n 1.700 vaten hoog en middenhoog radioactief afval opgeslagen in de duinen bij Petten[1]. In 2010 bleken vaten zelfs te zijn aangetast.[2] Het afval ligt er nog steeds[3]. Dat is geen geruststellende gedachte.

De Partij voor de Dieren geeft vanwege het voorkomen van grote hoeveelheden radioactief afval en de leveringszekerheid de voorkeur aan decentrale deeltjesversnellers boven kernreactoren. Wij voorspelden eerder dat Pallas er niet zou komen en sindsdien zijn de kansen voor Pallas alleen maar geslonken. De ontwikkelingen op het gebied van deeltjesversnellers is harder gegaan dan we toen verwachtten. Bijvoorbeeld de BV cyclotron VU timmert aan de weg om isotopen ook als export product weg te zetten. [3]

En sinds kort is bekend geworden dat in Argentinië en Brazilië [2] nog eens twee extra reactors geplaatst worden. Zij willen 40% van de wereldmarkt in handen krijgen. Wat zou dat betekenen voor de winstmarge van Pallas? De reactoren worden overigens gebouwd door een bedrijf dat 100% eigendom is van de provincie Rio Negro.

Kijk nog eens kritisch naar Pallas. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Een goede vergelijking tussen isotopen uit een reactor of deeltjesversnellers zal uitwijzen dat de Pallas een commerciële, gesubsidieerde ramp is ten opzichte van de versnellertechniek.

Dank u wel.

[1] http://neutrons.ornl.gov/conf/TRTR_IGORR/TechnicalSessions/12_Tech%20Session%209_Research%20Reactor%20Utilization%201/Gaillot_Wednesday%20Stephane%20MOLFI.pdf

[2] http://www.world-nuclear-news.org/C-Contract_for_South_American_research_reactors-0905134.html

[3] http://www.vumc.nl/4978246/26300/7283358/7543080/Tracer8-2013LR.pdf

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer