Monde­linge vragen PS ganzen Schiphol


3 juni 2013

Voorzitter,

Voor het 2e jaar op rij heeft GS besloten ontheffing en aanwijzing te geven voor het vergassen van duizenden ganzen met koolzuurgas. Vliegen moet veilig zijn, maar dit helpt niet.
1. Kan de gedeputeerde enig effect aantonen van het vergassen van 5054 ganzen in 2012 op het aantal baankruisingen en daarmee op de vliegveiligheid? Zo ja, in welk rapport is dit aangetoond? Zo nee, waarom is dan deze ontheffing gegeven?

Wetenschappers adviseren al jaren om te stoppen om ganzen naar Schiphol te lokken. Ook onderzoeksbureau Arcadis stelde vorig jaar al dat het aanpakken van de akkers het meest effectief is. Het Ministerie, de provincie en Schiphol verpachten desondanks voor de hoogste prijs landbouwgrond zonder enig voorbehoud te maken voor de vliegveiligheid.
2. Hoeveel pachtovereenkomsten van publieke partijen zijn er inmiddels waarin voorwaarden zijn opgenomen om te stoppen met ganzen te lokken?

3. In Amsterdam worden steeds meer wilde ganzen in de stad gesignaleerd. Zij worden opgejaagd in de hele regio en zoeken de veiligste plekken. Dit leidt tot meer verplaatsingen en vliegbewegingen. Hoe ziet GS deze ontwikkeling en bent u bereid ganzen met rust te laten als dat de vliegveiligheid bevordert?

4. Overweegt het Rijk de subsidie om graanresten onder te ploegen vanwege de hoge kosten te beëindigen? Waarom wordt de regeling niet uitgebreid naar aardappelen en bieten, om de vliegveiligheid bij alle oogsten te verbeteren?

5. Gedeputeerde Bond wekte bij RTVNH de indruk dat hij vond dat je niet zomaar kon ingrijpen in bedrijven, ook niet vanwege de vliegveiligheid. Vindt het college het een wenselijke situatie dat binnen de 6 kilometerzone geen wettelijke beperkingen worden opgelegd aan bedrijven die met hun activiteiten ganzen naar Schiphol lokken en de vliegveiligheid in gevaar brengen? Zo nee, wat gaat zij daaraan doen?

6. Waarom is de ontheffing in Noord-Holland en Utrecht meteen verleend en in Zuid-Holland niet?

7. Heeft de gedeputeerde zich op enigerlei wijze ingezet om de ontheffing verleend te krijgen in de andere provincies?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer