Jaar­re­kening 2012


24 juni 2013

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren complimenteert Gedeputeerde Staten en het ambtelijk apparaat met de goedkeurende accountantsverklaring.

Mijn fractie vraagt aandacht voor de opmerkingen van de accountant over de mogelijkheden om BTW afdracht te verlagen en dat dit gunstig is voor de financiële positie van de provincie. De accountant geeft daar enkele suggesties voor, zoals een fiscale eenheid vormen met gelieerde entiteiten of samenwerkingsvormen met compensatiegerechtigde lichamen. In de auditcommissie heb ik gemeld dat mij dit overkwam als belastingontwijking. De accountant wierp tegen dat het hier ging om maatschappelijk geaccepteerde constructies.

Maar wat maatschappelijk geaccepteerd is aan veranderingen onderhevig. ‘Slimme constructies’ om er financieel beter van te worden die ten koste lijken te gaan van de belastingbetaler zullen aan draagvlak verliezen. Ingewikkelde constructies kosten ambtelijk wel tijd en geld en daarmee is de belastingbetaler slechter af. De reden dat dit soort constructies bedacht worden komen voort uit het maximaliseren van de eigen financiële positie, onder het mom van efficiency. Het gevolg is dat iedereen slechter af is dan men was geweest als iedereen zonder deze constructies zou werken.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer