Ontheffing afschot konijnen sport­velden


5 maart 2012

Voorzitter,

Eind vorig jaar vroeg een zichzelf professioneel noemend bedrijf een ontheffing aan om konijnen dood te schieten op een sportveld in Zaanstad. Dit bedrijf vraagt met de regelmaat van de klok vergelijkbare ontheffingen aan om dieren dood te maken. Deze ontheffing om te schieten werd voor 5 jaar verleend en inmiddels zijn de dieren afgeschoten. Het bijzondere aan deze ontheffing is dat de eigenaar van de grond, de gemeente Zaanstad, het niet met de ontheffing eens was. Sterker nog, Zaanstad was niet eens op de hoogte!

Voorzitter, het zal je maar gebeuren. De provincie die gewoon een ontheffing afgeeft aan een jager om in jouw tuin dieren af te knallen, zonder jou te informeren. Nu zult u denken: Kan dat zomaar? Nee, natuurlijk niet. De eigenaar, of in flora en faunawet termen, de jachthouder, moet toestemming geven voor afschot.

Maar de provincie kreeg een aanvraag van dit bedrijf waarin doodleuk werd beweerd dat zij jachthouder waren, ondertekend en wel. Valsheid in geschrifte dus. Nogmaals, dit is een zichzelf professioneel noemend bedrijf dat de wet heel goed kent en dus willens en wetens de provincie op het verkeerde been zet. Het is natuurlijk ook stom dat de provincie dit niet eerder door heeft gehad. Of dacht u werkelijk dat dit bedrijf eigenaar was van alle sportvelden, industrieterreinen en begraafplaatsen in Noord-Holland? Dit was een retorische vraag.

De commissaris heeft eerder gesteld dat als iemand die een overtreding maakt tegen de provincie, de provincie sowieso aangifte doet. Maar als Zaanstad vraagt of de ontheffing, die op onwettige wijze tot stand is gekomen, ingetrokken kan worden, dan stelt de provincie doodleuk dat dit erg ongebruikelijk is.

De Partij voor de Dieren stelt voor een aantal gebruiken te wijzigen en dat brengt mij tot de volgende vragen:
Wanneer wordt de onwettig verkregen ontheffing ingetrokken?
Zijn er meer onwettig verkregen ontheffingen of aanvragen daartoe bij de provincie bekend?
Heeft de provincie aangifte tegen de aanvrager gedaan en zo nee, wanneer gaat dat gebeuren?
En voorzitter, om dit in de toekomst te voorkomen, de integriteit van het openbaar bestuur te bevorderen en in de geest van de wet BIBOB:
Bent u bereid om het bedrijf dat valsheid in geschifte pleegt uit te sluiten van ontheffingen?

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer