Naar een schoner Noord-Holland


16 december 2013

Voorzitter,

Dank aan de PvdA voor het Initiatiefvoorstel. Het is goed dat de PvdA zich sterk maakt voor een schoon milieu. Complimenten ook voor de inzet.

De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over fijnstof. Het medisch-wetenschappelijke tijdschrift The Lancet berichtte deze maand over een internationaal onderzoek naar de fijnere fractie van fijnstof. Dit zijn de stofdeeltjes kleiner dan 2,5 micrometer (PM2,5). Daarvoor geldt een Europese norm van 25 ug/m3. Deze norm is volgens The Lancet te hoog vanwege de gezondheidsrisico’s. De norm van de Wereldgezondheidsorganisatie is veel lager: 10 ug/m3. We hebben hier vaker gesproken over de te ruime Europese normen. Wat gaat de gedeputeerde doen met de resultaten van dit onderzoek?

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer