Meer­ja­ren­pro­gramma Infra­structuur 2016-2020  


16 november 2015

Voorzitter. “Nederlanders lijden aan asfaltverslaving”, zo stelt mobiliteitsexpert Frans Jan Douglas. Volgens hem wordt de asfaltverslaafde forens beloond met nog meer asfalt als een tabakverslaafde met sigaretten. En die vergelijking is zo gek nog niet, want zoals u allen weet draagt het autoverkeer in niet geringe mate bij aan de productie van fijnstof, waardoor ernstige klachten aan de luchtwegen kunnen ontstaan.

Het aanleggen en uitbreiden van wegen leidt dus niet noodzakelijkerwijs tot minder files, zoals ook recentelijk bleek uit cijfers van de ANWB, maar wel tot meer asfaltverslaafden. Toch blijft dit college inzetten op de aanleg van nog meer wegen.

Volgens Douglas zouden files echter veel beter kunnen worden bestreden door reizen buiten de spits aantrekkelijker te maken. Een kleine financiële vergoeding in de vorm van spaarpunten voor het mijden van de spits, zoals in een experiment van de stadsregio Arnhem-Nijmegen, kan leiden tot een aanzienlijke daling van het aantal files. Dergelijke innovatieve oplossingen vinden we echter in dit PMI niet terug, ondanks de belofte hiertoe uit het coalitieakkoord. Daarom dienen wij de volgende motie in, waarvan het dictum luidt: “verzoeken het college van GS om te onderzoeken welke innovatieve maatregelen om de doorstroming te verbeteren kunnen worden ingezet op de trajecten uit de Top 20.”

Voorzitter, met dit PMI worden sigaretten uitgedeeld en de verslaving wordt in stand gehouden. Maar net als roken kan het aanleggen van asfalt écht niet meer.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer