Inves­te­rings­stra­tegie Infra­structuur


3 februari 2014

Voorzitter,

Een redelijk goede strategie, goed uitgewerkt, met interessante resultaten.

Zo laat het zien dat de N206 geen probleem heeft, niet qua doorstroming, niet qua veiligheid en niet qua leefbaarheid. Tenminste zolang de Duinpolderweg er nog niet ligt.

Maar vergeet asfalt. Een multidisciplinaire aanpak gaat gebruikt worden in het oplossen van de knelpunten. En dat is hard nodig: Niet direct door meer asfalt. Juist inzet op OV, spreiding en thuiswerken kan helpen in bereikbaarheid. Echter, het niet reizen is vergeten in de drie stappen analyse en daarom het Amendement met als dictum:

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit:

toe te voegen als besluit de tekst: “In de eerste stap van het programma en multidisciplinair werken tevens stimulering van thuiswerken meenemen als mogelijke maatregel.”

Dank u wel.

Interessant voor jou

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in het Gooi

Lees verder

Eerste Begrotingswijziging 2014: Faunafonds

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer