Hoog­waardig Openbaar Vervoer (HOV) in het Gooi


3 februari 2014

Voorzitter,

Dat HOV werkt bewijst de Haarlem-regio, waar de busverbinding een goed alternatief is voor de auto. Dat zou de Partij voor de Dieren graag ook in het Gooi zien. Daarom hebben wij anderhalf jaar geleden ingestemd met de verdere planontwikkeling van de HOV verbinding Hilversum Huizen. Want goed openbaar vervoer is nodig voor een schoner milieu.

Maar wij stemden niet in zonder voorwaarden. De natuurcompensatie in dit EHS-gebied én verbindingszone moet royaal en in kannen en kruiken zijn. Want dit gebied is zeer kwetsbaar en kostbaar. Alterra schrijft hierover: “De route Monnikenberg-Anna’s Hoeve is nog de enige mogelijkheid om de natuurgebieden in het Gooi te verbinden met de natuurgebieden op de Heuvelrug. Iedere ingreep die de - nu al zeer beperkte - ruimte voor de verbindingszone verkleint of de kwaliteit van de habitat in de verbindingszone aantast zal de functie van de ecologische corridor verzwakken en er wellicht zelfs toe leiden dat deze onvoldoende effectief is om de natuurdoelen te behalen. In dit verband dienen ecologische aspecten zwaar mee te wegen in de besluitvorming over de HOV en in de keuze van een tracévariant voor deze busverbinding.” Deze aanbeveling is voor de Partij voor de Dieren leidend.

De voorkeursvariant blijkt in 14% van de getoetste ecologische functies de verbinding niet te voldoen, de nu voorliggende variant is nog eens 4% minder. Anders gezegd: met de voorkeursvariant kunnen al niet alle ambities worden waargemaakt. Alle overige varianten verslechteren de situatie nog eens. En dan gaat het over belangrijke ecologische functionaliteiten, zoals het vergroten levensvatbaarheid van de reeën. Werkt het ecoduct überhaupt voor een das? Of een boommarter? Niet echt dus. De dieren die wel gebruik maken van het ecoduct doen dat gemiddeld 20% minder. U begrijpt dat het voor vogels niet zo veel uit maakt, maar voor een cruciale soort als de ree maakt het heel veel uit. In de voorliggende variant neemt het gebruik van de ree af van wekelijkse passages tot jaarlijkse passages. En het edelhert, de koning van het bos, zal zich wellicht 1 keer per jaar over het ecoduct begeven.

Het halve werk geeft minder dan het halve resultaat. Het draagvlak voor ecoducten staat onder druk. Onlangs wond een Statenlid uit Noord-Holland zich nog op over de eekhoornbrug in Den Haag die ongeschikt bleek voor eekhoorns. Om dan een extra ecoduct plannen, omdat Hilversum een sluipweggetje dwars door de EHS niet wil opruimen, valt niet uit te leggen.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening intensieve veehouderij

Lees verder

Investeringsstrategie Infrastructuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer