Eerste Begro­tings­wij­ziging 2014: Fauna­fonds


10 maart 2014

Voorzitter,

Economen van de Rijksuniversiteit Groningen hebben in opdracht van de Partij voor de Dieren Zuid-Holland onderzoek gedaan naar de economische aspecten van het Faunafonds. Het rapport heeft u uitgereikt gekregen.

Het Faunafonds is niet economisch, het leidt tot meer jacht dan rationeel is, het lost de belangentegenstelling tussen landbouw en dieren niet op, zorgt voor een overschatting van de schade en een onderschatting van de waarde van in het wild levende dieren. Er moet meer ingezet worden op preventieve maatregelen die op lange termijn effect hebben. In plaats van de huidige symptoombestrijding op korte termijn, zoals de jacht. Die conclusies liegen er niet om. De economen constateren dat het beleid niet economisch is en geen onderbouwing bevat. De maatschappelijke waarde van dieren wordt nergens meegenomen, laat staan de intrinsieke waarde van dieren. De onderzoekers stellen hardop de vraag of dieronvriendelijke maatregelen wel toegestaan zouden moeten worden.

Voorzitter, het Faunafonds moet echt anders. Wanneer kunnen Provinciale Staten van het college een inhoudelijk debat over het Faunafonds verwachten?

In de eerste begrotingswijziging wordt 3,5 miljoen toegevoegd aan het Faunafonds. Het idee achter het Faunafonds is dat schade uitgekeerd wordt omdat jacht beperkt wordt in Nederland. Maar als dat de reden is, dan hoort de belastingbetaler zijn geld terug te krijgen. Want het afschieten van ganzen is niet of nauwelijks beperkt. Er werden in 2012 45 duizend ganzen geschoten. Meer dan 60% van het aantal getelde ganzen in de zomer wordt gedood.

In Zweden is schade-uitkering voor rendierhouders afhankelijk van het aantal wolven in de omgeving en niet van het aantal rendieren dat een wolf iets te diep in de ogen heeft gekeken. Stelt u zich dat eens voor in Nederland: het aantal ganzen bepaalt de hoogte van de schadevergoeding en niet de hoeveelheid gras dat zou zijn opgegeten. Dat scheelt administratieve lasten, de belangentegenstelling tussen landbouw en wilde dieren wordt verzacht en het geeft een enorme impuls aan innovatieve preventieve middelen. Is de gedeputeerde bereid om deze manier van compensatie nader uit te zoeken?

Voorzitter, tot slot: de verdeling van het Noord-Hollandse deel van de 105 miljoen uit het natuurakkoord over de PAS, het faunafonds en overig beheer is geen 1 op 1 vertaling van het advies van de commissie Jansen 1. Op basis waarvan heeft het college besloten om alle bezuinigingen op natuurbeheer te laten neerkomen en het faunafonds en de PAS volledig buiten schot te laten?

Dank u wel.

Interessant voor jou

Investeringsstrategie Infrastructuur

Lees verder

Kadernotitie Watervisie 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer