Inter­pel­la­tie­debat fauna­be­heerplan damhert


31 januari 2011

Voorzitter,
Waarom moeten de schietgrage relaties van GS op hun wenken worden bediend, terwijl degenen die proberen onschuldige dieren te beschermen worden genegeerd?
Hoe moet ik anders uitleggen dat er een brief is voorbereid voor de Faunabeheereenheid, gedateerd 1 februari 2011, morgen dus, waarin wordt gemeld dat het ingediende faunabeheerpan door GS is goedgekeurd? Hoe verhoudt zich dat met het uitblijven van een inhoudelijke reactie van GS op het Alterra-rapport dat wij in de PS-vergadering van 9 november 2009 aanboden via de voorzitter? Toen is toegezegd dat GS de bevindingen zou laten onderzoeken en PS daarvan op de hoogte te stellen. Maar die reactie laat al meer dan een jaar op zich wachten, hoewel het over dezelfde damherten gaat.
Komt dat omdat het Alterra-rapport het faunabeheerplan onderuit haalde?
Laat mij u dan verrassen (of misschien verwacht u niet anders): ook dit nieuwe faunabeheerplan, dat de basis moet vormen voor het jaarlijks doden van vele honderden damherten, rammelt op vele punten. Volgens het plan waren er 508 damherten in 2005 met een jaarlijkse populatiegroei van 24 procent (het laagste voorspelde groeicijfer op pag. 29), dan zouden er in 2010 1489 damherten zou moeten zijn. Die zijn er niet. Er zijn er 1178 geteld, ofwel zo’n 300 minder. Dat is geen kwestie van niet kunnen rekenen, maar van niet willen rekenen.
Dat geldt ook voor het gebruiken van gezond verstand. Als er met een populatie van 200 damherten in het gebied van Nationaal Park Zuid Kennemerland bij en rond de Zeeweg bijna net zoveel aanrijdingen met herten plaatsvinden als rond het terrein van de Amsterdamse Waterleidingduinen waar nu waarschijnlijk ruim 1200 damherten leven, dan weet u ook dat het afschieten –zoals gebeurt bij de Zeeweg- niets bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Een goed hek wewrkt wel. Dat staat ook in de contra-expertise die GS zelf hebben laten uitvoeren. Ik citeer: “Technisch is het afrasteren van een dergelijk gebied zeker mogelijk mits hiervoor de nodige financiële middelen en politieke wil aanwezig zijn.” Einde citaat. Amsterdam zorgt voor het geld, het gaat hier dus alleen om politieke wil.
De politieke wil om een simpel hek te plaatsen was afwezig bij de gemeenten die nu het hardst klagen en oproepen tot een bloedbad. Waarom laat u dieren het slachtoffer worden van falende gemeenten zoals Noordwijk en Bloemendaal?
Voorzitter, twee vragen:
-Als verkeersveiligheid u –terecht- zo aan het hart gaat, zijn er verschillende maatregelen mogelijk. Het meest effectief is een goed hek dat gevaar voor het verkeer en schade aan gewassen van agrariërs en in tuinen voorkomt. Wat heeft u concreet gedaan om Waternet te helpen bij het realiseren van het hek dat zij wil plaatsen?
- Voldoet dit faunabeheerplan nu wel aan de wet? En waar baseren GS dit nu op?

Interessant voor jou

Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren: subsidiering opvang wilde dieren

Lees verder

Grondbank Laag Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer