Grondbank Laag Holland


14 februari 2011

Voorzitter,

Het behoud van het landschap van Laag Holland is een goed streven. Via pachtwoorwaarden van deze grondbank wordt geborgd dat koeien in de wei blijven grazen. Dat is goed voor het traditionele landschap, maar ook voor het milieu. Want koeien in de wei zijn veel milieuvriendelijker dan dieren in de stal. En ook het welzijn van het dier is daarmee gediend.

Het verdriet ons dat GS niet meer ambitie heeft. Er zijn namelijk nog twee belangrijke zaken in Laag Holland die via deze beheergrondbank kunnen worden aangepakt. Eén ervan is de plezierjacht, met geen ander doel dan het plezier van de jager. Die jacht kan worden beperkt op de percelen waar de provincie eigenaar van is.
Het kan toch niet zo zijn dat met belastinggeld de jacht wordt gestimuleerd?

In Laag Holland ligt een aantal Natura 2000 gebieden: pareltjes van de Nederlandse natuur, van de Europese top zelfs. Deze gebieden staan onder druk door de deken van stikstof die over natuur ligt. De stikstofuitstoot moet omlaag en dat kan door de veestapel te verminderen.
Dat schept mogelijkheden voor beperkte uitbreiding van de kleinere bedrijven en dat helpt weer het landschap te versterken.

De pachtvoorwaarden van de grondbank maken een combinatie van de verschillende doelen mogelijk. Dat is een efficiënte manier van werken. Wij roepen u daartoe op.

Mijn fractie staat sympathiek tegenover dit voorstel, maar het zou erg jammer zijn als mogelijkheden onbenut blijven. Wij verwachten een positieve reactie van GS.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Interpellatiedebat faunabeheerplan damhert

Lees verder

fursie Zijpe, Niedorp en Schagen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer