Inpas­singsplan Laar­der­hoogt


16 november 2010

Voorzitter,

In 1992 tekenden 186 landen het biodiversiteitsverdrag. In 2002 sprak de wereld met zichzelf af om in 2010 de daling van de biodiversiteit significant te hebben verlaagd. In dit jaar 2010, het jaar van de biodiversiteit, moest Ban Ki-Moon concluderen dat het niet was gelukt. Niet dat er geen pogingen werden gedaan, maar het is niet voldoende.
We bevinden ons in de 6e periode in de geschiedenis van de Aarde waarin massale uitsterfte van soorten voorkomt. De snelheid waarmee soorten nu uitsterven is echter hoger dan ooit!

Ook Nederland ontkomt daar niet aan. De Natuurwaarde van de landbouwgebieden daalde van ongeveer 51% in 1950 tot ca. 17% in 2000 - een afname van de gemiddelde populaties met een factor 3 in 50 jaar, aldus het Planbureau voor de Leefomgeving.

De Ecologische Hoofdstructuur is hét Nederlandse beleidsinstrument om de biodiversiteit zoveel mogelijk te behouden. Voor de natuur, voor ons en voor toekomstige generaties. De EHS zou van het grootste belang moeten zijn voor hen die de mens als rentmeester zien.

De economische waarde van natuur wordt overigens ernstig onderschat, en dan kijk ik de VVD en het CDA streng aan. Veel economische activiteit is immers afhankelijk van de natuurlijke omgeving. In metropoolverband wordt dat erkend, maar wij constateren ontzet dat er bezuinigd wordt op de EHS door VVD en CDA. Het belangrijke instrument lijkt te worden ontmanteld.

In Nagoya hebben de Verenigde Naties op 2 november het strategische plan voor biodiversiteit geadopteerd. In 2020 wil ook Nederland minstens 17% van het landoppervlakte beschermen in een goed verbonden netwerk van natuurgebieden. Dat komt qua oppervlakte ook overeen met het realiseren van de EHS, mèt robuuste verbindingszones. Ik benadruk nog maar dat deze beslissing na de bizarre brief van staatssecretaris Bleker is genomen.
Wil het ware Nederland nu opstaan?

Wij steunen de voordracht van harte. Dank u wel.

Interessant voor jou

Algemene Beschouwingen Begroting 2011

Lees verder

Beeindiging Wieringerrandmeer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer