Geen geld voor vervui­lende pellet­ka­chels


30 september 2019

We kunnen constateren dat er momenteel provinciaal geld naar de business van pelletkachels gaat. Dat gebeurt in ieder geval via investeringen van PDENH (Participatiefonds Duurzame Energie Noord-Holland) in Volgroen, een bedrijf dat duurzame projecten heeft, maar óók het leasen van pelletkachels aan andere bedrijven mogelijk maakt en dat als duurzaam beschrijft.

Dit gebeurt terwijl landelijk, in het kader van het Schone Lucht Akkoord en ISDE-subsidie, juist is besloten niet meer in te zetten op pelletkachels. Dit gebeurde omdat uit onderzoek bleek dat de nadelen groter zijn dan de eventuele voordelen en dat de CO₂-reductie niet opweegt tegen de negatieve milieueffecten

O.a. het RIVM, Het Longfonds en GGD’s een stop op financiële steun voor de business van pelletkachels willen, omdat pelletkachels bijdragen aan luchtverontreiniging.

Minister Van Veldhoven heeft namens het kabinet van VVD, D66, CDA en CU helder heeft helder aangegeven: "We weten steeds meer hoe slecht luchtvervuiling is voor je gezondheid en we zien steeds meer dat die pelletkachels toch veel fijnstof opleveren. Dus daar willen we in ieder geval geen subsidie meer aan gaan geven"

Aangezien alle genoemde partijen hier in zowel coalitie als oppositie zitten en wetenschappelijk onderzoek en advies van o.a. RIVM vast serieus nemen, gaan wij ervan uit dat er verder niet veel discussie hoeft te worden gevoerd over de onwenselijkheid om geld dat bedoeld is voor duurzame en innovatieve maatregelen, in de pelletkachel-business te stoppen. Is de Gedeputeeerde het met ons eens dat het onwenselijk is om provinciaal geld in die business te stoppen?

De vraag is alleen of de huidige scopewijziging garandeert dat er echt geen geld naar de business van pelletkachels gaat. Volgens ons biedt het die garantie niet. De enige eisen in onze nieuwe scope zijn het soort hout en dat het hout geen importhout mag zijn. Maar als het om binnenlandse houtpellets gaat die wél voldoen aan de houteisen die we in de scopewijziging hebben gesteld, dan is het toch zo dat het nog steeds mag worden gebruikt voor pelletkachels? Graag een helder antwoord van de Gedeputeerde.

Ten slotte - en waar het ons om gaat: we willen zeker weten dat er geen provinciaal geld meer gaat naar de business van pelletkachels. Welke soort hout erin gaat is dan niet eens meer van belang, omdat juist het verbrandingsproces dat komt kijken bij pelletkachels niet goed is voor het milieu en onze leefomgeving.

Kan de Gedeputeerde bevestigen dat er geen provinciaal geld zal gaan naar de business pelletkachels? Wij zien ook geen reden om daar langer op te wachten, aangezien landelijk heel helder is gemaakt dat pelletkachels niet bij onze duurzaamheidsambities passen.

Het is ongewenst als de provincie maatregelen neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren (en dat is hard nodig, ook gezien onze ambities om WHO normen te gaan halen), maar tegelijkertijd geld steekt in pelletkachels die bijdragen aan luchtverontreiniging. Nu we de klimaatcrisis hebben uitgeroepen, hebben we de plicht naar onze burgers om het geld naar écht duurzame initiatieven te besteden.

Wij hebben een motie achter de hand, met het volgende dictum:

PS verzoeken GS:

- om PDENH te verzoeken geen investeringen meer te doen in (de business rondom) pelletkachels;

- om ook in ander mogelijk verband af te zien van provinciale steun en financiering van (de business rondom) pelletkachels.

En gaan over tot de orde van de dag.

Dank u wel

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Biomassacentrale Diemen

Lees verder

Vragen over het bericht ‘De grote uitstootkloof; Tata Steel en de cijfers’ en grafietregens

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer