Cultuurnota 2009-2012


17 november 2008

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren heeft met waardering kennis genomen van de cultuurnota 2009-2012. Het is een heldere nota waarin duidelijke keuzes gemaakt worden. De provincie werkt volgens een duidelijke rolopvatting die mijn fractie onderschrijft. Wij hebben de taak te passen op het erfgoed van Noord-Holland en dat aan te bieden aan de burgers, met speciale aandacht voor scholieren.

Het is soms lastig keuzes maken tussen culturele instellingen. Daarom is het belangrijk dat er een duidelijke visie aan ten grondslag ligt. Dat voorkomt de schijn van willekeur en belangenverstrengeling. Bovendien schept het duidelijkheid naar de instellingen toe. Dat geldt ook voor de overgangsregeling voor podia, filmhuizen enzovoorts. Wij denken dat zo’n overgangsregeling billijk is, al zijn wij nog wel benieuwd naar de reactie van GS op het verzoek van de theaters de regeling nog wat meer in de lijn van de praktijk te brengen.

In de commissie is aandacht gevraagd voor het religieus erfgoed. Daarover kort een opmerking. Wij vinden dat de overheden zich volledig afzijdig moeten houden van religieuze zaken. Religie maakt echter onomstotelijk deel uit van cultuur en als zodanig maakt het onderdeel uit van ons cultureel erfgoed. Maar in die verhouding: religieus erfgoed, als onderdeel van cultureel erfgoed, waarbij het religieuze aspect het erfgoed geen extra belang toekent.

Interessant voor jou

Beleidskader jeugdzorg 2009-20012

Lees verder

Pilot met Megastal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer