Beleids­kader jeugdzorg 2009-20012


17 november 2008

Voorzitter,

Uit een klassiek onderzoek uit 1998 blijkt dat jaarlijks 80.000 kinderen slachtoffer zijn van mishandeling. Elk jaar overlijden 50 van hen aan de gevolgen daarvan. Recenter onderzoek geeft de indruk dat deze aantallen aan de lage kant zijn. Het zijn schokkende cijfers. Het belang van jeugdzorg kan nauwelijks overschat worden. Psychiaters worden vaak geconfronteerd met volwassen wiens psychische problemen het gevolg zijn van kindermishandeling. Slachtoffers van mishandeling kunnen daar hun leven lang onder lijden. Mishandelingen in een vroege levensfase kunnen in verband worden gebracht met daderschap in een latere fase van het leven. Het belang van goede zorg en preventie is dus groot, niet alleen voor het kind zelf, maar voor de hele maatschappij. Het belang van het kind moet echter leidend zijn. Kinderen kunnen zich niet of nauwelijks weren tegen mishandeling, maar kunnen op indrukwekkend wijze herstellen van ellende. Maar dat kunnen ze niet alleen.

Daarom is de Partij voor de Dieren zeer content met dit beleidskader. Het zet stevig in op zorg én preventie. Het gaat uit van wettelijke taken, maar interpreteert dat ruim genoeg om tot goed beleid te komen. De inzet op de werving van pleegouders vinden wij een goede keuze. Het voorkomt immers residentiële jeugdzorg, waar de plaatsen schaars zijn. Al moet daarbij worden opgemerkt dat voor sommige mensen residentiële jeugdzorg te verkiezen is boven ambulante zorg. Maatwerk is het devies, vandaar dat het zo belangrijk is dat er geïnvesteerd wordt in het personeel.

Vanaf deze plaats wil mijn fractie haar steun uitspreken voor het pleidooi van de gedeputeerde om geen structuurdiscussie over de jeugdzorg te voeren. Voor ons is dat geen principieel punt, maar uit pragmatische overwegingen is het beter om verder te gaan op het verbetertraject van de jeugdzorg waarin duidelijk stappen vooruit zijn gezet.

Interessant voor jou

Begrotingsbehandeling

Lees verder

Cultuurnota 2009-2012

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer