Commissie ROG 24-4-2009: Lange Termijn­visie Schiphol


10 mei 2009

Voorzitter,

Er wordt teveel gevlogen. Dat is niet vreemd, want de belastingen stimuleren het gebruik van het milieuonvriendelijkere vliegen ten opzichte van al het andere vervoer. Een voorbeeld: voor een reis van Haarlem naar Milaan rijdt u zo’n 1100 kilometer. We nemen een auto die 1:14 rijdt. Die heeft dus ongeveer 80 liter brandstof nodig en dat kost bij een literprijs van € 1,25 € 100 euro. Met een belastingtarief van 60% betaalt u € 60 euro belasting. Dat is nog eens andere koek dan de € 11,25 vliegtax.
Het principe ‘de vervuiler betaalt’ is hier ver te zoeken. Belasting op kerosine is keihard nodig voor evenwicht in de markt. Ik weet het: de provincie heeft daarop weinig invloed. En hoewel volgens de commissie Vriesman, de provincie over Schiphol ook al geen regierol is gegund, ik vind het belangrijk om dit toch te noemen. Het zal er toch ooit van komen en dan heeft het een effect op de groeiprognoses van Schiphol.

Alle toekomstbeelden gaan uit van sterke groei van de luchthaven. De vraag is of dat terecht is en zo ja, hoe terecht. Hoewel onduidelijk is hoe lang de kredietcrisis zal duren, zullen er tegen 2040 wel nieuwe problemen zijn. Los daarvan concludeert de commissie Vriesman al voor de kredietcrisis dat Schiphol vanaf 2000 niet meer is gegroeid. De commissie speculeert niet over de oorzaken, maar adviseert de voorspellingen nog eens tegen het licht te houden. Een goed plan. Dat geldt eveneens voor de berekende gevolgen op de werkgelegenheid, ook daar zijn twijfels over.

Door de hoge kosten van het verplaatsen van de luchthaven levert het voor de investering relatief weinig arbeidsplaatsen op. De zeer negatieve effecten op de Noordzee of het Markermeer wegen bij ons zeer zwaar. En tot slot, we zijn immers de Partij voor de Dieren, de zeer verhoogde kans op aanvaringen met vogels. In eerste plaats gaat dan om de veiligheid van de inzittenden, maar daarnaast ook vanwege de te verwachten maatregelen om birdstrikes te voorkomen ten koste van de dieren. Beide zijn voor ons grote nadelen van verplaatsing van de luchthaven. Doorontwikkelen op de huidige locatie, en daarbij samenwerken met regionale luchthavens lijkt de aangewezen route. Al vragen wij ons af of Eindhoven en Leliestad zo zitten te wachten op meer vliegbewegingen.

De belangrijkste vraag is dan: Hoe wij omgaan met kwaliteit van leven. Het toekomstbeeld met 50% meer vliegbewegingen dan nu is volgens het stuk niet voldoende om het knooppunt Schiphol in stand te houden. Wanneer is het genoeg? Voor de Partij voor de Dieren is het al genoeg. De kwaliteit van de omgeving laat veel te wensen over. Het verdwijnen van werkgelegenheid gaat ten koste van de kwaliteit van leven, maar heel veel vliegbewegingen ook.

Tot slot attendeer ik u nog op het voorstel van het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren om Schiphol een flinke stap te laten zetten voor een beter klimaat. Door het terrein van Schiphol in te zetten om zonne-energie in te vangen kan een kwart van het jaarlijkse energiegebruik van de luchthaven zelf duurzaam geproduceerd worden. En omdat zonnepanelen niet aantrekkelijk zijn voor vogels, reduceert dat ook nog eens de kans op aanvaringen.

Dank u wel voorzitter.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer